Niedziela modlitwy o powołania – przystanek parafia Bielcza.

Tradycją wielu parafii jest przygotowanie wiernych do Wielkiego Postu przez czterdziestogodzinne nabożeństwa. Na naszym szlaku modlitwy o dar nowych powołań do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek, 16 lutego 2020 roku zawitałyśmy do parafii Matki Bożej Anielskiej w Bielczy. Podczas Eucharystii Siostry przez śpiew i czytanie włączały się w oprawę liturgii. Jako przykład modlitwy i umiłowania Eucharystii Siostry ukazywały bł. Edmunda Bojanowskiego, proponując go jako patrona na czas Wielkiego Postu.  W modlitwie podczas każdej Eucharystii i adoracji Najśw. Sakramentu, którą Siostry prowadziły przed każdą Mszą świętą, nie zabrakło dziękczynienia za dar powołania dwóch parafianek: s.M. Wirginii, która jest w naszej Rodzinie zakonnej oraz s. Zofii służebniczki starowiejskiej. Po zapoznaniu się z duchową sylwetką bł. Edmunda parafianie mogli uczcić przez ucałowanie Jego relikwie. Każdy otrzymał także „witaminę” z Bożym Słowem.

Po Mszy św. z udziałem dzieci i młodzieży odbyło się wspólne spotkanie, gdzie była okazja do zadawania Siostrom pytań o ich powołanie oraz na temat samego Zgromadzenia.

Ogromną wdzięczność wyrażamy ks. Proboszczowi Arturowi Urbanowi za zaproszenie nas do wspólnej modlitwy o dar nowych powołań, w którą włączyły się siostry: s.M. Beata Popieluch, s.M. Małgorzata Zabawa, s.M. Bernadetta Dąbrowska i s.M. Katarzyna Szulc.

s.M. Katarzyna Szulc