Niedziela Dobrego Pasterza w Zawadzie k. Nowego Sącza

W niedzielę, 22 kwietnia 2018 r., rozpoczynającą 55 Tydzień Modlitwy o Dar Nowych Powołań modliłyśmy się w parafii Matki Bożej Bolesnej w Zawadzie koło Nowego Sącza. Od wielu lat posługują tam nasze Siostry. Podczas każdej Eucharystii Siostry włączały się w Liturgię Słowa oraz oprawę muzyczną. Podczas refleksji przybliżały tajemnicę i dar powołania, a także charyzmat naszego Zgromadzenia. Wierni mieli okazję ucałowania relikwii bł. Edmunda Bojanowskiego oraz włączenia się w dzieło Duchowych Pomocników Powołań. Spotkaniom z parafianami towarzyszyła modlitwa wdzięczności za dar powołań z tej parafii do naszego Zgromadzenia oraz nadzieja wypływająca z Orędzia Papieża Franciszka.

 

Pan nadal dziś powołuje do pójścia za Nim. Nie wolno nam czekać, aż będziemy doskonali, żeby odpowiedzieć naszym wielkodusznym „oto jestem”, ani też przerażać się naszymi ograniczeniami i grzechami, ale musimy przyjąć z otwartym sercem głos Pana. Usłyszeć Go, rozpoznać naszą osobistą misję w Kościele i w świecie, i wreszcie żyć nią w tym dzisiaj, które daje nam Bóg. Z Orędzia Papieża Franciszka na Światowy Dzień Modlitwy o Powołania.

 

W całodzienną modlitwę włączyły się Siostry ze wspólnoty z Nowy Sącz – Zawada oraz s. M. Berta Zybura, s. M. Gordiana Kostecka, s. M. Beata Waszkielewicz, s. M. Aurelia Lupa i s. M. Katarzyna Szulc.