Niedziela Dobrego Pasterza w Cochabamba

27-04-2016 | Echo z misji

Powołanie Boże dokonuje się za pośrednictwem wspólnoty

 (z Orędzia na Światowy Dzień modlitw o powołania)
 
W tym dniu, poświęconym modlitwie o powołania, pragnę zachęcić wszystkich wiernych do wzięcia na siebie odpowiedzialności za pielęgnowanie i rozeznawanie powołań
Papież Franciszek

Zachęcone tym wskazaniem Ojca Św Franciszka i wdzięczne Bogu za dar naszego powołania, za osoby i wspólnoty które towarzyszyły nam w rozeznaniu i pielęgnowaniu naszego powołania, poświęciłyśmy tę niedzielę na odwiedzenie kilku wspólnot wiernych gromadzących się na niedzielną Eucharystię w Kaplicach na obrzeżach naszej i innych parafii.

 

Siostra Janet Beltran wraz z s. Agnellą Grzenią i kandydatkami Normą i Herlindą odwiedziły kaplice w: Esmeralda, Abra i Chacacollo, które należą do Parafii Quintanilla. Także wyjechały poza Cochabambe do miejscowości Tarata oddalonej od Cochabmba o ok 50 km. Natomiast s. Carolain Tapia i s. Gracjaną Wojchechowską odwiedziły kaplicę Wara Wara na obrzeżach naszej Parafii Nuestra Señora de las Gracias i Beato Edmundo Bojanowski.

Podczas Mszy Świętej lub na jej zakończenie Siostry zachęcały obecnych do modlitwy o powołania i przedstawiły krótka informację o Zgromadzeniu. Kandydatki rozdawały ulotki z informacja o bł. Edmundzie Bojanowskim i Zgromadzeniu wraz z tekstem modlitwy o powołania.

 

Pozostałe siostry ze wspólnoty podczas kilku godzinnej Adoracji Najświętszego Sakramentu modliły się  także w intencji powołań.

Wspolnota z Cochabamba
Bolivia