“Niech mi się stanie według Twego SŁOWA” – rekolekcje rozeznania powołania.

W naszym zabieganym „dziś” potrzeba się zatrzymać, aby zobaczyć co jest moim „teraz”, dokąd zmierzam, po co i dla kogo żyję. Takie dni to danie CZASU Bogu, aby mógł mówić, by mógł w nas odpocząć i przyjść z łaską. Na zakończenie sesji egzaminacyjnej, po semestrze nauki w szkole, po czasie intensywnej pracy, na zaproszenie Jezusa na pustynię serca odpowiedziały odważne kobiety. W dniach 7-9 lutego 2020 r. w Domu Sióstr Służebniczek w Częstochowie odbyły się rekolekcje rozeznania powołania. Patronką tych trzech dni była Maryja. Jej słowa ze Zwiastowania – Niech mi się stanie według Twego Słowa– prowadziły nas wspólnie drogą odkrywania Bożych planów i obietnic w naszym życiu. Duchowym przewodnikiem tych dni był ks. Rafał Grzesiak – duszpasterz akademicki z Częstochowy, który podczas spotkań wskazywał nam drogę duchowego rozwoju oraz patrząc na Maryję ukazywał Jej oddanie Misji jaką obdarował Ją Bóg, Jej wierność służbie i trwanie w Słowie Bożym. W czasie rekolekcji w milczeniu, trwając na modlitwie szukałyśmy w sercu odpowiedzi na pytanie: Do czego zaprasza mnie Bóg? Szczególnym czasem było spotkanie z Maryją podczas Apelu Jasnogórskiego oraz całonocne czuwanie, adoracja i spotkanie z Tym, Który Jest, Który Był i Który Przychodzi. Każda z uczestniczek rekolekcji mogła w nocy dać Jezusowi tę godzinę czuwania o jaką prosił uczniów w Ogrójcu oraz mogła pod osłona nocy przyjść do Jezusa jak Nikodem z sercem pełnym pytań…

Dzięki Siostrom we wspólnoty uczestniczki rekolekcji mogły doświadczyć ogromnej gościnności Służebniczek Maryi, jak również mocy wspólnej modlitwy, za co z serca dziękujemy całej Wspólnocie Sióstr. Podczas rekolekcji, w czasie świadectw mogłyśmy wysłuchać Bożego i Maryjnego oddania s. Barbary, którą Maryja otoczyła troską od pierwszych chwil poczęcia, a po latach zaprosiła ją do Zgromadzenia.

Teraz, pośród codzienności, jest czas modlitwy i trwania w Słowie wraz z Maryją oraz czas decyzji i odpowiedzi na Boże zaproszenie.

s. M. Katarzyna Szulc i s.M. Barbara Szeliga