Nauczyciel chce się dalej uczyć… – spotkanie formacyjne dla nauczycieli

07-04-2017 | Echo z misji

W pierwszym spotkaniu formacyjnym dla nauczycieli z Zespołu Szkół im. Edmunda Bojanowskiego w Cochabamba, które odbyło się 18 marca 2017 r. uczestniczyło ok. 70 ze 100 nauczycieli .Celem spotkania było wzmocnienie ducha rodzinnego we wspólnocie szkolnej.

 

Czas refleksji wyznaczały następujące tematy:

„Wyzwanie edukacyjne”, film poruszający zaangażowanie nauczycieli w formację młodego pokolenia. Potem był czas na osobistą refleksję, którą przeżywali w ramach indywidualnych rozważań „na pustyni”. Następnie uczestniczyli w Eucharystii. Po liturgii była praca w grupach – czytali i rozważali teksty z zakresu duchowości i myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego. Kolejny etap to prezentacja tych treści – nauczyciele wykazali przy tym wiele cennych pomysłów i ujawnili osobiste talenty.

 

Na zakończenie dnia były zabawy rekreacyjne, w czasie których uczestnicy mieli możliwość powrócić nawet do czasów swojego dzieciństwa…

 

W końcowych świadectwach nauczyciele stwierdzili, że zasiali ziarno ducha rodziny i pracy w grupie. Uznali też, że aby osiągnąć zamierzony cel muszą „podlewać” te nasiona, aby wydały owoc.

 

s. M. Luz Marina Ocana Nova (BOLIWIA)

tłum. s. M. Gracjana