¡Muchas Gracias!

09-10-2019 | Echo z misji

Z Boliwii i Peru z zainteresowaniem śledziłyśmy przygotowania i przebieg Festynu Misyjnego oraz otaczałyśmy naszą modlitwą to wydarzenie.

Wszystkim naszym Drogim Współsiostrom, jak i współpracownikom oraz uczestnikom Festynu Misyjnego, wyrażamy nasza ogromną wdzięczność za zaangażowanie, otwartość i misyjne serce.

Wasze intencje jak i misje Kościoła za papieżem Franciszkiem powierzamy Maryi, która „ (…) Zjednoczona ze swoim Synem, od momentu wcielenia Dziewica wyruszyła, dała się całkowicie wciągnąć w misję Jezusa, misję, która u stóp krzyża stała się także Jej misją: by współpracować, jako Matka Kościoła w zrodzeniu w Duchu i w wierze nowych Bożych synów i córek” /Orędzie na Światowy Dzień Misyjny”

Z modlitwą i wdzięczną pamięcią

Siostry Służebniczki BDNP z Wikariatu Misyjnego