Modlitwa wiernych za wstawiennictwem bł. Edmunda

Modlitwa wiernych – I

 

Przez wstawiennictwo bł. Edmunda – obrońcę wiary świętej  – polecamy Ci Boże Ojca św. Franciszka,  wszystkich kapłanów, naszych duchowych przewodników, – niech doświadczają radości z umacniania się wiary w życiu powierzonych im wiernych… Ciebie prosimy!

 

Przez wstawiennictwo bł. Edmunda – opiekuna dzieci – polecamy Ci Boże rodziców, nauczycieli i wychowawców, niech ich troska pedagogiczna i wychowawcza nagradzana będzie szacunkiem i wdzięcznością wychowanków… Ciebie prosimy!

 

Przez wstawiennictwo bł. Edmunda  – sługi ubogich i chorych – polecamy Ci Boże wszystkich ludzi cierpiących – odkrywali swój szczególny udział w męce Chrystusa i z niego czerpali siłę… Ciebie prosimy!

 

Przez wstawiennictwo bł. Edmunda  – patrona wiernych świeckich –  polecamy Ci wszystkich członków Rodziny bł. Edmunda aby ich apostolska gorliwość przynosiła obfite owoce duchowe i przyczyniła się do Jego kanonizacji … Ciebie prosimy!

 

Przez wstawiennictwo bł. Edmunda – założyciela Zgromadzenia Służebniczek – prosimy Cię Boże o nowe powołania zakonne oraz o świętość życia wszystkich sióstr – Jego duchowych córek … Ciebie prosimy!

 

Przez wstawiennictwo bł. Edmunda – miłośnika Eucharystii – polecamy Ci Boże wszystkich tutaj zebranych, niech otwierają się na Twoją Miłość i przemieniają swoje serce dzięki Twojej łasce… Ciebie prosimy!