MODLITWA U POCZĄTKU ADWENTU Z PROŚBĄ O DAR NOWYCH POWOŁAŃ…

W dniu 1 grudnia 2019 roku, w I niedzielę Adwentu Siostry Służebniczki Dębickie: s. M. Katarzyna Dudko, s. M. Beata Popieluch, s. M. Katarzyna Szulc, s. M. Joanna Wołek oraz s. M. Małgorzata Zabawa – gościły w parafii pw. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu, modląc się o dar nowych powołań. Siostry, poprzez głoszone słowo, przybliżały postać swojego Założyciela – bł. Edmunda Bojanowskiego, dzieląc się jego przebogatą historią życia, z której każdy mógł wynieść coś dla siebie. Spotkanie w Mielcu stało się także doskonałą okazją do tego, by przybliżyć parafianom Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej. Siostry zadbały również o oprawę liturgii, aktywnie włączając się w Liturgię Słowa, a także w śpiewając psalmu i pieśn. Na zakończenie Mszy Świętej każdy mógł poczęstować się cukierkiem ze Słowem Bożym lub z cytatem Ojca Założyciela, a także otrzymać obrazek z modlitwą o wyproszenie łask za wstawiennictwem bł. Edmunda. Parafianie mieli okazję także uczcić Ojca Edmunda, który był obecny wśród nich w swoich relikwiach.

Siostry spotkały się z ogromną życzliwością Ks. Proboszcza Janusza Kłęczka oraz Kapłanów posługujących w parafii, którym bardzo serdecznie dziękują za zaproszenie. Siostry również się spotkały z bardzo życzliwym przyjęciem parafian, którzy okazywali swoją wdzięczność za obecność oraz zwracali się z prośbą o modlitwę w ich intencjach.

s. M. Joanna Wołek