Mocni Duchem – skupienie dla bierzmowanych

W sobotę 13 maja 2017 r. – w kończącym się Tygodniu Modlitw o Dar nowych powołań w Lublinie w parafii Matki Bożej Królowej Polski odbyło się skupienia dla kandydatów do sakramentu bierzmowania. Do lubelskich gimnazjalistów dołączyła młodzież z Nowego Antonina i Firleja wraz z s.M. Grażyną Czubą. Spotkanie rozpoczęło się od wzajemnej integracji prowadzonej przez p. Arkadiusza Jaroszewicza – wodzireja, który nie tylko integrował grupę, ale także dzielił się swoim świadectwem przezywania wiary i działania Ducha Świętego w codziennym życiu. W czasie spotkania Siostry dzieliły się świadectwem spotkania Jezusa w życiu i pójścia za Nim. W godzinach modlitwy Anioł Pański duchowo łączyliśmy się z Fatimą dziękując za dar Matki Bożej i Jej orędzia pozostawionego trojgu Pastuszkom. Z modlącym się w Fatimie Ojcem św. Franciszkiem łączyliśmy się duchowo z nim prosząc Maryję zawierzając młodość:  

 

Twoim dziewiczym uśmiechem pokrzep radość Kościoła Chrystusowego. Twoim słodkim spojrzeniem umocnij nadzieję Dzieci Bożych. Twoimi modlącymi się dłońmi, które wznosisz do Pana, złącz wszystkich w jedną rodzinę ludzką. O łaskawa, o litościwa, o słodka Dziewico Maryjo, fatimska Królowo Różańca! Spraw, byśmy podążali za przykładem błogosławionych Franciszka i Hiacynty, i tych wszystkich, którzy poświęcają się głoszeniu Ewangelii. Tak przemierzymy wszystkie szlaki, będziemy pielgrzymami na wszystkich drogach, obalimy wszystkie mury i pokonamy wszelkie granice, wychodząc ku wszystkim peryferiom, ukazując sprawiedliwość i pokój Boga.

 

Po pysznym obiedzie przygotowanym przez lubelską wspólnotę przenieśliśmy się do Fatimy. Wspólnie obejrzeliśmy film pt” 13 Dzień” ukazujący wydarzenia z 1917 roku objawione dzieciom przez Matkę Bożą. Film wprowadził nas w przeżywanie Eucharystii, która połączyła nas w godzinie Miłosierdzia podczas, której oddawaliśmy Jezusowi nasze życie, z radościami i niepokojami młodości. Sobotnie skupienie w szczególnym dniu w setną rocznicę objawień Matki Bożej zakończyliśmy udziałem w parafii w nabożeństwie majowym oraz w pierwszym w tym roku nabożeństwie Fatimskim.

 

Młodzieży z Lublina i Firleja w przeżywaniu dnia skupienia towarzyszyły s.M. Adamina Chmura, s.M. Agnieszka Krajnik, s.M. Katarzyna Szulc, natomiast duchowym przewodnikiem posłującym w konfesjonale i podczas Eucharystii i Słowie był ks. Marek Lubelski – duszpasterz z parafii.

 

s.M. Katarzyna Szulc