Młodzi ludzie, wiara i rozeznanie powołania – SYNAJ w Dębicy

W sobotę 15 września 2018 r. Dębica stała się miastem młodych. Parafia Miłosierdzia Bożego gościła młodzież z całej diecezji obchodząc święto młodych w ramach spotkań SYNAJ. Wyjątkowe spotkanie na kilka dni przed liturgicznym wspomnieniem św. Stanisława Kostki – Patrona Młodzieży Polskiej zgromadziło kilka tysięcy młodych wraz z duszpasterzami całej tarnowskiej diecezji.

 

 

„MAPA SERCA”

to hasło spotkania. Młodzi mieli okazję szukać odpowiedzi na pytanie co kryje moje serce? Podczas spotkania nie zabrakło wspólnej integracji, modlitwy tańcem i śpiewem. Każdy uczestnik otrzymał List Pasterza bp Andrzeja Jeża, napisany specjalnie dla młodych, oraz krzyż z sercem w środku, mówiącym, że wszyscy jesteśmy w sercu Jezusa. Konferencję dla młodych wygłosił wyjątkowy gość nazywany Azjackim Wojtyłą kardynał Luis Antonio Tagle. Podczas konferencji Kardynał pytał młodych o ich marzenia, plany na przyszłość. Nawiązując do tematu rozeznania powołania odkrycia mapy serca podzielił się historią swojego odkrycia drogi życia. Pragnął także zachęcić młodych do refleksji nad podejmowaniem decyzji. Mówił Kardynał Tagle:  

 

Każdego dnia podejmujemy decyzje. I nawet najprostsze wybory mają swoje powody. Kiedy więc podejmujesz jakąś decyzję, najpierw zastanów się, jakie są powody twojej decyzji. Nie wiedząc, dlaczego coś robisz, możesz zgubić kierunek. Jednocześnie nasze motywy są dobre, innym razem błędne. Nie wystarczy więc wiedzieć, czego się chce, ale także dlaczego akurat tego chcę.

 

Młodość to czas odkrywania swojego powołania i odkrycia swoich talentów i darów. Kardynał zachęcał do odkrycia prawdziwych celów życia. Prawdziwym celem życia jest oddać siebie czemuś większemu ode mnie, komuś większemu ode mnie w darze. Nie to jest ważne, ile zdobędę dla siebie. Ważne jest to, ile oddam drugiemu. Czas młodości jest powolnym odkrywaniem tego, dla kogo będę darem. Albowiem moje życie nie zostało mi dane tylko dla mnie, ale po to, by służyć komuś jako dar. Dlatego młodość jest niezwykłym czasem, w którym mogę rozpoznawać, komu oddać swoje życie. 

 

Szczególnym czasem podczas Synaju w Dębicy był czas adoracji Najświętszego Sakramentu oraz spotkanie z Chrystusem w sakramencie Pokuty i Pojednania oraz Eucharystia, gdzie Chrystus przyszedł do serc młodych by umacniać ich wiarę.

 

Opublikowany przez Monika Duda Sobota, 15 września 2018

 

 

Diecezjalne spotkanie młodych było czasem szczególnej modlitwy i intencji rozeznania powołania oraz duchowym przygotowaniem do Synodu Biskupów poświęconego młodzieży, który będzie trwał w Rzymie w dniach 3-28 października.

 

12 Synaj w Dębicy był ostatnim spotkaniem przed Światowymi Dniami Młodzieży, które odbędą się w Panamie w styczniu 2019 roku. Nawiązując do tego wydarzenia młodzież miała okazję zapoznać się z Ikoną Amen przygotowaną przez młodzież z Dani pod opieką naszej Siostry Terezji, która płynie na spotkanie młodych w Darze Młodzieży.

SYNAJ Dębica i Prośba o Ducha

Opublikowany przez Katarzyna Szulc Sobota, 15 września 2018

 

Ikona AMEN,

która została utworzona z małych kropeczek unikalną techniką stemplowania za pomocą ołówka z gumką i farb akrylowych, symbolizuje wszystkich ludzi na świecie złączonych węzłem miłości w jedną Rodzinę Bożą – Wspólnotę Kościoła. Uczestnicy spotkania w Dębicy otrzymali obrazek przedstawiający Ikonę Amen jako duchowe przygotowanie do spotkania Młodych w Panamie.

 

s. M. Katarzyna Szulc