Misje

 

„Mamy głęboką świadomość, że Bóg nie tylko wybiera każdą z nas, (…), lecz również posyła dla wypełnienia swego dzieła. (…)W swej konsekracji (…) zostajemy posłane, aby czynić dzieła Boże w mocy Boga. Jesteśmy więc podobnie jak Chrystus powołane dla drugich: całkowicie ogarnięte miłością ku Ojcu i zupełnie oddane Chrystusowi w służbie zbawienia ludzi.”

OPF 89

Jako Służebniczki Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej włączamy się w misyjną działalność Kościoła, głosząc większą chwałę Boga i rozszerzając cześć Niepokalanej Dziewicy na ziemi boliwijskiej oraz w Peru. Jesteśmy także obecne w krajach europejskich takich jak: Włochy, Niemcy, Dania, Ukraina, Białoruś, Rosja.

Flaga Bolivi

Boliwia

to najwyżej położone i najtrudniej dostępne państwo Ameryki Południowej. Jest to kraj pełen kontrastów  – z urzekającą przyrodą i wciąż żywą tradycją i wierzeniami indiańskimi.

Nasze Siostry rozpoczęły posługę w Boliwii w 1982 roku doświadczając radości i  trudów pracy misyjnej. Praca pierwszych misjonarek była i do dziś pozostaje tak barwna i różnorodna jak życie. Obejmuje prowadzenie szkoły, przedszkola i ochronki, internatu dla dzieci, Domu Dziecka, przychodni dla chorych. Ponadto Siostry podejmują pracę pielęgniarską w szpitalu,  katechizację w szkołach i przy parafiach, pomoc w duszpasterstwie parafialnym jako zakrystianki, posługę biednym i ubogim w boliwijskich wioskach.

Aktualnie posiadamy osiem placówek, w których razem modlą się i posługują ludziom polskie misjonarki i siostry pochodzenia boliwijskiego.

Flaga Peru

Peru

leży w zachodniej części Ameryki Południowej nad Oceanem Spokojnym. To kraj, który zachwyca bogactwem przyrodniczym – prawie połowa terytorium Peru, to dzika, amazońska puszcza.

Dom dziecka - Bolivia

Charyzmat radosnej i pełnej prostoty służby nasze siostry wypełniają w  tym kraju od 2012 roku. Obecnie posługują w Tacna – najbardziej wysuniętym na południe, przygranicznym mieście, gdzie jak same piszą: „słońce zachodzi najpóźniej”. Swoją modlitwą i troską otaczają dzieci z Ochronki parafialnej,  szkoły oraz  Centrum Terapii dla dzieci z upośledzeniem. Są także obecne w duszpasterstwie parafialnym.

Niech Pan udziela swojego błogosławieństwa, gorliwości, wytrwałości i potrzebnych darów naszym Siostrom Misjonarkom a modlitwa naszego Ojca Założyciela bł. Edmunda Bojanowskiego niech towarzyszy im w realizacji misyjnego powołania.

Zdjęcie: commons.wikimedia.org/wiki/File%3AFlag_of_Peru_(1).jpg

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ OD ODWIEDZENIA STRONY