Misja na misjach

28-09-2017 | Echo z misji

W dniach od 3 do 17 września 2017 r., na zaproszenie Ojców Redemptorystów miałam okazję uczestniczyć w Misjach Ludowych prowadzonych przez Ojców w miejscowości Ascención de Guarayos. Misja ta została zorganizowana w ramach przygotowań do 200-lecia Misji Franciszkańskich w tej miejscowości i okolicach oraz 30. rocznicy konsekracji kościoła odbudowanego po pożarze. Miejscowość Ascencion de Guarayos liczy obecnie ponad 30 tysięcy mieszkańców. Jest to centrum parafii, do której należą też inne wioski. W parafii posługuje obecnie jeden Franciszkanin i siostry ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek.

 

Na czas misji ”zjechało” do Ascensión dziewięciu Redemptorystów, jeden Klaretyn i 11 sióstr z różnych zgromadzeń zakonnych. Miejscowość została podzielona na 11 ośrodków misyjnych, w których posługiwała “Grupa Misyjna” złożona z jednego kapłana, jednej siostry i pochodzących z miejscowości misjonarzy świeckich. Na dwa tygodnie zamieszkaliśmy u rodzin z Ośrodka Misyjnego, w którym posługiwaliśmy z nimi oraz z innymi osobami z Centrum Misyjnego dzieliliśmy nasze życie podczas tych dni posługi.

 

Każdy dzień rozpoczynaliśmy Różańcem de Aurora (o Jutrzence) o godz 5.30, potem była Msza św. i katecheza tematyczna. W ciągu dnia było odwiedzanie rodzin z katechezą indywidualną, modlitwa z rodzinami, błogosławieństwo domów, odwiedzanie instytucji, modlitwa z pracownikami, odwiedzanie szkół oraz spotkania z dziećmi i młodzieżą. Wieczorem kolejna Eucharystia i katecheza. W drugim tygodniu misji, wieczorem mieliśmy spotkania z Grupami Rodzin (Asambleas Familiares). Nie zabrakło też dnia Pokuty ze Spowiedzią i wspólnotową Drogą Krzyżową.

 

Misja wśród młodzieży została zakończona pielgrzymką młodzieżową o charakterze powołaniowym, podczas której każde ze zgromadzeń miało okazję spotkać się z młodymi w grupach i przedstawić swój charyzmat. Ze wspólnoty w tej pielgrzymce uczestniczyła także s. M. Carolain Tapia Meneses.

 

Czas misji to czas utrudzenia, ale przede wszystkim to czas radosnego dzielenia się darem wiary i czasem pogłębiania własnej relacji z Jezusem i doświadczania bogactwa i różnorodności Kościoła.

 

s. M. Agnella Grzenia, wspólnota Villa Paraiso

Santa Cruz – Bolivia