Miłosierdzie w codzienności

13-10-2016 | Echo z misji

Rok Miłosierdzia dobiega końca. Zapewne w szczególny sposób w tym świętym czasie doświadczyliśmy Bożego Miłosierdzia, ale też staraliśmy się żyć miłosierdziem w naszej codzienności i pragniemy, aby nadchodzące dni i lata były naznaczone czynami miłosierdzia. Siostra Faustyna zapisała w swoim Dzienniczku: „Uczę się być dobra od Jezusa. Gorąca miłość Boga widzi wokoło siebie nieustanne potrzeby udzielenia się przez czyn, słowo i modlitwę”.

 

 

Posługa dziewczętom w Internacie w Mataral, w parafii Omereque w Boliwii, jest dla nas okazją do czynienia dobra w codzienności. Spełniamy je wykonując prace domowe, dbając o zaopatrzenie, pomagając dziewczętom w odrabianiu zadań, świętując z nimi urodziny. Organizujemy też spotkania dla ich rodziców oraz dla osób starszych, aby ubogacać się wzajemnie. Razem z dziewczętami przeżywamy wolny czas, np. organizując „wyprawy”, by poznać okolice, a przy tym wykorzystać ten czas spędzany poza internatem na pogadanki formacyjne. W miesiącu biblijnym przygotowałyśmy sceny biblijne. Podczas wyjazdów do wspólnot parafialnych spotykamy się z dziećmi, katechizujemy i włączamy się w uroczystości parafialne.

 

 

Do takich działań motywuje nas pragnienie, które zapisała Siostra Faustyna w swoim Dzienniczku:

 

Niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich”.

 

Dzieląc się tym doświadczeniem, serdecznie prosimy o modlitewne wspieranie naszej codziennej posługi.

 

wspólnota sióstr służebniczek

Omereque – Mataral (Boliwia)