Miłość(nie)możliwa? MOŻLIWA!!! – relacja ze skupienia

Miłość (nie)możliwa?

 

Pod takim hasłem w dniach 17-18 marca 2018 r. odbyły się w naszym domu w Krakowie dni skupienia, w których wzięły udział 32 dziewczyny. Był to piękny czas wielkopostnego pochylenia się nad tajemnicą miłości Pana Boga do nas. O tym jaka ona jest mówił ks. Bartosz Zaborowski przedstawiając Jezusowe spotkania z Samarytanką, Marią Magdaleną, Maryją i Nikodemem. Na wzór Samarytanki podczas pracy w grupach dziewczyny dzieliły się swoimi pragnieniami. Jak Nikodem, budowały swoje zaufanie do Jezusa, pisząc do Niego osobisty list. Historię Marii Magdaleny poznały bliżej oglądając o niej film. Podczas wieczornej adoracji była okazja do tego by podziękować Jezusowi za największy dowód Miłości – Jego Krzyż. i przyjąć czerwoną różę jako symbol Tej Miłości. Takiego przyjmowania miłości Pana Boga na co dzień możemy uczyć się od Maryi, która w ciszy swojego serca odpowiadała na Słowo Boże. Tym maryjnym akcentem zakończył się dzień skupienia.

 

Podczas tego spotkania dziewczynom towarzyszyły siostry: s. Natana Kasprzyk, s. Katarzyna Król, s. Karolina Dobosz i s. Klaudia Sochocka.