Maryja wychowawczyni pokoleń Służebniczek

Kwadrans z bł. Edmundem Bojanowskim

 

Pieśń : Kto by wszystko dał dla dzieci.

 

Stajemy do wspólnej modlitwy i refleksji. Kolejny siódmy dzień miesiąca. Stajemy na początku i u progu nowego roku szkolnego, katechetycznego, formacyjnego, ochronkowego. Stajemy gdziekolwiek czy w Polsce czy po za jej granicami jako Rodzina Służebniczek. Stajemy na kilka dni przed VII Tygodniem Wychowania. Tajemnica służby dzieciom szczególnej opieki i pomocy rodzicom w chrześcijańskim wychowaniu dzieci i młodzieży to nasza Misja Służebniczek. Przekazana i odkryta przed laty przez bł. Edmunda Bojanowskiego.

 

Księża Biskupi w Roku 300 Koronacji Jasnogórskiego Wizerunku wskazują nam na Maryję wychowawczynię pokoleń.

 

Skarb Niepokalanej jako Tej, bez której trudno było by żyć na tym świecie odnajdujemy w przesłaniu Naszego Ojca Założyciela. Maryję pozostawił nam jako wzór troski o dziecko, a także o rodzinę i każdego człowieka. Jego maryjne oddanie od najmłodszych lat uczy nas nieustannego wpatrywania się w Maryję gotową nam nieustannie pomagać.

 

W liście pasterskim Biskupów czytamy:

 

Spojrzenie Matki przychodzi z pomocą w sytuacjach bezradności. Wychowawca pragnie, by jego trud wydał owoce, musi jednak liczyć się z tym, że nie wszystko zależy od niego. Może to prowadzić do zniechęcenia, a nieraz do pokusy poddania się przekonaniu, że już nic nie da się zrobić. Źródłem nadziei i nowych sił jest wtedy modlitwa za wychowanków, także ta zanoszona razem z Maryją, która uwierzyła, że „dla Boga nie ma nic niemożliwego” (Łk 1,37).

 

Bł. Edmund wizerunek Maryi szanował jak fotografię Matki. Często wpatrywał się w Nią i gorąco pragnął być do Niej podobny. Ufał Jej jak dziecko i nigdy się nie zawiódł. Był pielgrzymem z różańcem w ręku  rozważając tajemnice życia Jezusa i Jego Matki. Pragnął aby nasza troska o wychowanie była przepełniona duchem Maryi, abyśmy na Jej wzór były zatroskane o każdego człowieka. Służba ma nas wyróżniać. Maryja jako wychowawczyni pokoleń Służebniczek jest zawsze naszą Matką. Cierpliwie słucha, wyprasza potrzebne łaski by podejmowana przez nas posługa była zawsze i wyłącznie na większą chwałę Bożą.

 

U progu nowego roku szkolnego jak piszą Księża biskupi  odnajdźmy te dłonie i powierzmy ich opiece polskie dzieci i młodzież, nasze przedszkola i szkoły, wszystkich rodziców, katechetów, nauczycieli i wychowawców. Maryi Jasnogórskiej zawierzmy polską szkołę i szkolnictwo katolickie w naszej Ojczyźnie. Pani Jasnogórska jest jego Patronką. Niech Ta, którą Cudowny Wizerunek ukazuje jako „Wskazującą Drogę”, skieruje drogi naszego życia ku Chrystusowi, który jest Drogą, Prawdą i Życiem.

 

Pieśń: Każda dobra dusza.

 

Dzieci są najdroższym skarbem Pana Jezusa, który mamy z miłością pielęgnować,ochraniać. Powołane aby służyć jak Maryja w oddaniu całkowitym, z ufnością i miłością w zapomnieniu o sobie. W Ogólnym Planie Formacji czytamy :

 

Maryja jest wzorem naszej służby, wzorem miłości do Boga i ludzi. Pamiętając, że nasza posługa zawsze winna mieć charakter apostolski i dobroczynny, staramy się tak, jak Ona w sposób pełny służyć drugim, by być godnymi imienia Jej Służebniczek. Szczególnie ważne jest w naszym życiu stopniowe budowanie w sobie takich postaw duchowych, jakie Ją charakteryzowały, a które pozwalają łączyć harmonijnie życie kontemplacji i działania, trwanie przy Panu na modlitwie i w drugim człowieku, szczególnie dziecku, ubogim i chorym.

 

Przez przyczynę bł. Edmunda czciciela Maryi, Jej gorliwego naśladowcę, serdecznie dobrego człowieka, módlmy się za wszystkie nasze Siostry, wspólnoty oddane dziełu i trosce wychowania.

Litania do bł. Edmunda Bojanowskiego.

 

s.M. Katarzyna Szulc