Maryja – Matka Pana wzywa …

Drogie Dziewczęta

Zapraszamy na spotkanie z najpiękniejszą z wszystkich Kobiet – z Maryją podczas dni skupienia, które odbywać się będą w dniach od 13 do 14 maja 2017 r. w Krakowie.

 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: s.beata.wa@gmail.com
lub telefonicznie:501 476 120