Lectio Divina, czyli Boże czytanie dla dziewcząt rozeznających powołanie

Biblia jest Żywą Księgą, historią, która opisuje nie tylko dzieje Narodu Wybranego, ale życie każdego człowieka. Bardzo często w wielu domach stoi gdzieś na półce… nowiutka, prawie nieruszana, ale zakurzona i najczęściej wyciągana na wigilię czy kolędę. Dbamy o Nią, aby się nie zniszczyła więc może dlatego tak wielu do Niej nie zagląda…

A tymczasem ta Księga żyje! I chce żyć w sercu każdego człowieka. Jak mawiał dziadek Romana Brandstaettera: „Wszystkie książki są nikłym komentarzem do Tej Jedynej Księgi jaką jest Biblia”. Jest Ona szczególnie ważna, kiedy szukamy drogi życia. Może pomóc rozeznać powołanie i pomaga podejmować te trudne decyzje. Biblia, gdy ją odgrzebiemy w naszych domowych bibliotekach, ma szansę stać się „pokarmem”, który każdego dnia będzie sycił naszą duszę. Doświadczając mocy Słowa Bożego nie można nie podprowadzać innych do tego Źródła. Św. Paweł w Liście do Koryntian napisał: „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii”! Kościół przez naszych Pasterzy zachęca nas nieustannie do odkrywania mocy Słowa Bożego. Nas, osoby konsekrowane, zaprasza, by dzielić się doświadczeniem Słowa, które każdego dnia rozważamy i to często od wczesnych godzin rannych. W ostatniej adhortacji „Chrystus Vivit” Papież Franciszek ukazuje co Biblia mówi do młodych i o młodych. W numerze 33 czytamy:

Pan wzywa nas, byśmy zapalili gwiazdy w nocy innych ludzi młodych. Zaprasza nas do spojrzenia na prawdziwe gwiazdy, na te tak zróżnicowane znaki, które On nam daje, abyśmy nie trwali w bezruchu, ale byśmy naśladowali siewcę, który obserwował gwiazdy, by móc zaorać pole. Bóg zapala dla nas gwiazdy, abyśmy mogli iść dalej: „Gwiazdy radośnie świecą na swoich strażnicach. Wezwał je. Odpowiedziały: «Jesteśmy»” (Ba 3, 34-35). Ale to sam Chrystus jest dla nas wspaniałym światłem nadziei i przewodnictwa w naszej nocy, ponieważ On jest „Gwiazdą świecącą, poranną” (por. Ap 22, 16).

Spotkania z Bożym Słowem w dynamice Lectio Divina są propozycją dla młodych dziewcząt i kobiet poszukujących drogi życia. Podczas weekendowych spotkań w ciszy zakonnej kaplicy następuje czas, kiedy pozwalamy Słowu czytać nasze życie. Każde spotkanie z biblijnymi bohaterami pozwala przyjrzeć się rzeczywistości, w której się żyje dana osoba. Temu październikowemu spotkaniu towarzyszyła Maria z Magdali, z której Jezus wyrzucił siedem złych duchów, a którą potem zaprosił do towarzyszenia Mu od Galilei po Jerozolimę, aż do spotkania przy pustym grobie i wezwania po imieniu. Podczas modlitwy lectio, meditatio, oratio i contemplatio – uczestniczki rekolekcji mogły doświadczyć spotkania z dzielną Kobietą z Ewangelii, która pociągnięta łaską przebaczenia i miłością stała się wierną uczennicą Chrystusa.

Dziękujemy Panu Bogu za każdą uczestniczkę tych rekolekcji, a Wam, drogie dziewczyny za świadectwo i zaangażowanie, za otwartość, zaufanie i szukanie woli Bożej podczas indywidualnych rozmów.

Słowo Boże zaprasza nas wszystkich do otwartości i odwagi, aby wyruszyć w kolejną drogę modlitwy.

Następne spotkanie odbędzie się w Tuchowie w domu Nowicjatu w dniach 10-12 stycznia 2020 roku. Tym razem towarzyszyć nam będą Maria i Marta z Betanii.  ZAPRASZAMY!

W numerze 277 Adhortacji Papież Franciszek podpowiada nam i wskazuje:

Jezus idzie między nami, tak jak to czynił w Galilei. Przechodzi przez nasze ulice, zatrzymuje się i patrzy nam w oczy, bez pośpiechu. Jego powołanie jest pociągające i fascynujące. Ale dzisiaj niepokój i szybkość tak wielu bodźców, które nas bombardują, sprawiają, że nie ma miejsca na tę ciszę wewnętrzną, w której dostrzegamy spojrzenie Jezusa i słyszymy Jego wołanie. W międzyczasie otrzymasz wiele propozycji dobrze opakowanych, które wydają się piękne i intensywne, choć z czasem zostawią cię tylko pustym, znużonym i samotnym. Nie pozwól, aby tak ci się przydarzyło, ponieważ turbina tego świata wciąga cię w bezsensowny bieg, bez ukierunkowania, bez jasnych celów. W ten sposób zmarnuje się wiele twoich wysiłków. Lepiej szukaj tych przestrzeni spokoju i ciszy, które pozwolą ci się zastanowić, pomodlić, spojrzeć lepiej w otaczający cię świat, a wtedy wraz z Jezusem będziesz w stanie rozpoznać, jakie jest twoje powołanie na tej ziemi.

s. M. Katarzyna Szulc