Komunikat o wyborze Przełożonej Generalnej i Rady Generalnej

Nowa Przełożona Generalna w Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek BDNP

S. M. Maksymilla Pliszka została ponownie wybrana na przełożoną generalną Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej.


Wyboru na trzecią kadencję dokonała XXV Kapituła Generalna, która od 28 kwietnia do 6 maja obraduje w domu generalnym w Dębicy pod hasłem „W mocy Ducha Świętego służcie Chrystusowi jako Panu (por. Kol 3, 24)”.


Wybrana Przełożona Generalna ma 55 lat i 33 lata życia zakonnego, jest przewodniczącą Konsulty przy Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych.


Zgromadzenie Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej założone przez bł. Edmunda Bojanowskiego liczy 518 sióstr pracujących na 80 placówkach: 62 w Polsce, 18 w innych krajach: 1 w Dani, 2 w Niemczech, 2 we Włoszech, 2 w Rosji, 2 na Białorusi, 1 na Ukrainie, 7 w Boliwii i 1 w Peru.

XXV Kapituła Generalna dokonała także wyboru nowej Rady Generalnej, w skład której weszły:

s. M. Małgorzata Kaput         – I radna generalna, wikaria generalna

s. M. Ksaweriana Chruślicka – II radna generalna

s. M. Tereza Obolevich         – III radna generalna

s. M. Paula Gniadek               – IV radna generalna


Dębica, 30 kwietnia 2019 r.