Kolejna rocznica istnienia ochronki „Divina Providencia – Los Pitufos”

22-06-2019 | Echo z misji

W dniu 14 czerwca przypadła kolejna rocznica istnienia naszej ochronki w Cochabamba. Do tej rocznicy przygotowaliśmy się poprzez Nowennę z rodzicami i dziećmi z ochronki. Przez kolejnych 9 dni gromadziliśmy się wspólnie w sali ochronki przy ołtarzyku przygotowanym ku czci bł. Edmunda, aby wspólnie odmawiać Nowennę w intencji dzieci przez Jego wstawiennictwo. Każdego dnia uczestniczący w nabożeństwie otrzymywali jeden element z puzzli, aby kończąc nowennę ułożyć obrazek przedstawiający bł. Edmunda i zawierający jego myśli. Rodzice otrzymali także tekst Nowenny do prywatnego odmawiania w swoich rodzinach w intencji dzieci. Do uczestnictwa w Nowennie zostali zachęceni wcześniejszą pogadanką: „Błogosławiony Edmund opiekun dzieci”.

Centralnym punktem uroczystości była Msza św. sprawowana w sali Ochronki przez Ks. Proboszcza P. Tchema Martinez, w której licznie uczestniczyli rodzice dzieci, dziękując za życie i charyzmat bł. Edmunda i prosząc o Jego wstawiennictwo przed Bogiem.

Siostry i wychowawczynie pracujące w ochronce przygotowały z tej okazji przedstawienie o Błogosławionym, w którym w poszczególne role wcieliły się dzieci z ochronki.


„Od dzieci trzeba zacząć odrodzenie ludzkości. Od wstępu zaczniemy, a postęp się znajdzie”

 – cytując te słowa bł. Edmunda ufamy, że przyczyniamy się do tego poprzez naszą posługę. Pozdrawiamy w duchowej łączności od wszystkich sióstr służebniczek z Cochabamba.

s. M. Jeny Soruco i s. M.Ingrid Torrez (Cochabamba-Boliwia)