Karnawał 2019 – w Łyntupach na Białorusi

9 stycznia 2019 w Oratorium odbyło się świąteczne spotkanie dla wszystkich dzieci naszej Parafii. 80 dzieci z Łyntup i Polesia, katolików i prawosławnych  spotkało się razem, by uwielbić  Boga w Tajemnicy Bożego Narodzenia.

Spotkanie rozpoczęło się od wysłuchania fragmentu z Ewangelii Św. Łukasza o narodzeniu Pana Jezusa, które odczytał ks.Proboszcz Aleksander Baran i dzielenia się opłatkiem. Spotkanie stało się wyjątkową okazją, by dzieci mogły wyrazić słowa wdzięczności  p. Elżbiecie Chmyłko za jej 10 letnią pełną poświęcenia i oddania posługę w Caritasie parafialnym i pomoc w pracy oratorium. Dzieci słowa wdzięczności skierowały także do p. Anny Rutkowskiej,  która przyjęła na siebie odpowiedzialność kierowania pracami  Caritasu.

Druga część spotkania przebiegła „w tanecznym kroku”. Jak przystało na karnawał dzieci przybyły na spotkanie w kostiumach i przy rytmie muzyki uczestniczyły w wielu konkursach.

Dziękujemy Caritas Diecezjalnemu i wszystkim Sponsorom za pomoc finansową przy organizacji spotkania świątecznego, za suto zastawiony stół, nagrody i prezenty. Dziękujemy za pomoc Wolontariuszom, Mamom, młodzieży z grupy Apostolskiej „Dobroć” w organizacji tak wspaniałego spotkania.

Niech dobry Bóg Błogosławi wszystkich ludzi dobrej woli. 

s.M. Lucyna Wąs