Jubileusze Sióstr w Odporyszowie

Wspólnota sióstr w Odporyszowie przeżywała w tym roku radosne chwile. Były to jubileusze dwóch sióstr. 70- lecie profesji zakonnej świętowała s. M. Bogumiła Fulara, a 60- lecie ślubów zakonnych obchodziła s. M. Goretta Spinek.

 

W sobotnie południe 15 października 2016 r., w kaplicy domowej sióstr zgromadziła się jubileuszowa wspólnota, aby uczestniczyć w Eucharystii w intencji Zacnych Jubilatek. Przewodniczył jej Ksiądz Dziekan z Łukowej – ks. Czesław Górka, a współkoncelebransami byli: Ks. Proboszcz z Odporyszowa ks. Janusz Oćwieja CM, jego Wikariusz ks. Łukasz Storc CM i Gwardian Bernardynów z Tarnowa, spowiednik sióstr o. Lucjusz Wilk OFM.

 

 

Z naszego Zgromadzenia na jubileuszowe świętowanie przybyła Wikaria Generalna s. M. Halina Rosiek z s. M. Stanisławą Michalak oraz Siostra Prowincjalna Tarnowska s. M. Eudoksja Twardowska z s. Marią Haščáková, siostry z sąsiednich wspólnot oraz liczna rodzina siostry Bogumiły.

 

 

Serdeczne słowa głównego Celebransa oraz głoszącego homilię Ks. Proboszcza wybrzmiewały wdzięcznością za ofiarną posługę s. Bogumiły w Łukowej, okraszoną zawsze miłym uśmiechem, jak również dla s. Goretty za wkład w budowanie wspólnoty i domu w Odporyszowie przez przeszło 50 lat.

 

 

Po liturgii z oprawą muzyczną przygotowaną przez siostry ze Wspólnoty były życzenia, które wyraziła Siostra Przełożona Maria Nitkiewicz. Po życzeniach, śpiewach, kwiatach i prezentach Siostry Jubilatki wraz z gośćmi i wspólnotą domową zasiadły do stołu, aby razem świętować, smakować, wspominać, słuchać i opowiadać o ważnych i ciekawych chwilach z życia naszych Zacnych Sióstr Jubilatek. Za ich powołanie i świadectwo pięknego życia śpiewamy Bogu całym sercem „Magnificat”.

 

s. M. Ewelina Szczyrba