JUBILEUSZ SIÓSTR W KROŚCIENKU NAD DUNAJCEM

30.11.2019 r. w Krościenku nad Dunajcem miały miejsce uroczystości jubileuszowe: 60-lecie profesji s.M. Edwiny Połomskiej i 25-lecie profesji s.M. Grażyny Lupa.

Dziękczynno-błagalna Msza Święta została odprawiona w kaplicy sióstr przy ul. Zdrojowej 40 przez kapłanów z krościeńskiej parafii: ks. Prałata Stanisława Tumidaja i ks. Stanisława Kłysia, który wygłosił okolicznościową homilię. Wdzięczność Bogu za dar życia, powołania i wierności przez 60 i 25 lat jubilatki przeżywały wraz ze swoją wspólnotą, trzydziestoma siostrami przybyłymi z okolicznych placówek oraz z rodziną s.M. Edwiny. Po Eucharystii wszyscy obejrzeli tematyczną prezentację autorstwa s.M. Bogny Cyz i toastem włączyli się w życzenia złożone przez s.M. Annę Policht. Siostra Prowincjalna Sylwia Chruślicka wyraziła radość z wytrwania Sióstr Jubilatek w łasce konsekracji, doceniła ich posługę na wielu placówkach oraz złożyła gratulacje. Goście spotkali się przy wspólnym stole, gdzie dzielili się radością i wspomnieniami. Krościeńska kuchnia oprócz świątecznych potraw przygotowanych pod kierunkiem s.M. Cecylii Sypek upiekła również  piernikowe serca. Siostry edmundowym śpiewem przywołały pamięć o Serdecznie Dobrym Człowieku i obdarowały wszystkich jubileuszowymi piernikami. Siostry Jubilatki podziękowały obecnej na uroczystości Matce Generalnej Maksymilli Pliszce i Siostrze Prowincjalnej Sylwii Chruślickiej za możliwość realizacji powołania w Zgromadzeniu, a wszystkim za modlitwę i życzliwość. Na zakończenie swoje uznanie dla Jubilatek wyraziła Matka Generalna, która jednocześnie za przygotowanie uroczystości podziękowała wspólnocie Sióstr.

s.M. Renata Borodziuk