Jubileusz Rodziny bł. Edmunda w Krakowie

10-lecie Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego przy parafii Św. Szczepana w Krakowie

W krakowskiej parafii  św. Szczepana Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego obchodziła jubileusz dziesięciolecia istnienia i działalności.

Rodzina powstała w roku 2009 dzięki pracującym tam siostrom Służebniczkom, a w szczególności dzięki inicjatywie s. Pauli Gniadek i życzliwości ówczesnego proboszcza ks. Andrzeja Waksmańskiego.

Na obchody jubileuszu złożyły się uroczysta Msza Święta i spotkanie w domu parafialnym. Mszę odprawili wspólnie ks. Andrzej Waksmański i obecny proboszcz ks. Leszek Garstka, który wygłosił okolicznościowe kazanie.

Ksiądz Garstka mówiąc o postaci, charyzmacie i dziele bł. Edmunda nawiązał do pracy istniejącej Rodziny czerpiącej wzór z życia tej niezwykłej postaci. Dziękował też za zaangażowanie w życie parafii, życzył dalszej formacji duchowej i owocnej pracy. Do oprawy liturgii włączyli się członkowie Rodziny oraz siostry. Mszę Świętą ubogacił parafialny chór.

Podczas spotkania, w obecności ks. Leszka Garstki, ks. Andrzeja Waksmańskiego, opiekuna rodziny ks. Zdzisława Zięby, opiekunki z ramienia Zgromadzenia s. Ligii Wlezień oraz przybyłych sióstr, przedstawiono prezentację multimedialną z 10 lat działalności wspólnoty przygotowaną przez obecnego prezesa p. Lecha Garnowskiego. Do prezentacji dołączono życzenia i pozdrowienia od byłej opiekunki Rodziny s. Małgorzaty Łatki przebywającej obecnie na placówce w Orenburgu. Głos zabrała siostra Paula Gniadek i przedstawicielka Zgromadzenia Służebniczek BDNP s. Eliza Sułkowska, która odczytała list od Matki Generalnej s. Maksymilli Pliszki.  Na spotkanie przybyła również s. Akwilla Lipiak z Nowej Huty i s. Barbara Smoła z Nowego Sącza, która była opiekunką Rodziny do 2018 roku. Swoimi wspomnieniami i radością z istnienia naszej wspólnoty podzielił się też ks. A. Waksmański.

Przybyłe z Domu Zakonnego przy ul Biskupiej siostry przygotowały pamiątkowe kartki i obdarowały wszystkich książką ,,Bł. Edmund Bojanowski, piękno maryjnej świętości ”. Siostry Karolina Dobosz i Klaudia Sochacka poprowadziły śpiew kolęd z akompaniamentem gitary i instrumentów perkusyjnych.

Wszyscy członkowie Rodziny wyrazili wdzięczność gościom za przybycie i udział w obchodach jubileuszu. Była to okazja do wspomnień, życzeń, dzielenia się radością z trwania wspólnoty.

Dorota Kaja

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji z różnych wydarzeń, które miały miejsce w czasie dziesięcioletniej działalności Rodziny bł. Edmunda.

Kliknij w zdjęcie