„Jakże Bóg nieskończenie miłosierny, dobrotliwy ziszcza nasze pragnienia”. Dz. 10.X.1859r. – Niedziela powołaniowa w Ociece.

W niedzielę rozpoczynającą w Kościele Tydzień Misyjny, 20 października 2019 r, modliłyśmy się w parafii św. Katarzyny w Ociece, gdzie od wielu lat posługują Siostry Służebniczki. Podczas każdej Mszy świętej, trwając w Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym, swoją modlitwą ogarniałyśmy dzieło Misyjne Kościoła, wspominając szczególnie posługę naszych Sióstr w Ameryce Południowej. S.M. Luiza Kowalczyk, s.M. Celestyna Przybysz, s.M. Beata Popieluch, s.M. Katarzyna Szulc wraz s.M. Lesławą Janik i s.M. Martą Węglarz – przełożoną tamtejszej wspólnoty, włączyły się w Liturgię przez czytanie i śpiew. Podczas słowa skierowanego do wszystkich, Siostry w nawiązaniu do Ewangelii, mówiły o życiu modlitewnym bł. Edmunda Bojanowskiego oraz o posłudze Zgromadzenia w Boliwii i Peru.  Po Mszach świętych wierni mogli ucałować relikwie bł. Edmunda Bojanowskiego. Przez cały dzień, podczas przygotowanego kiermaszu misyjnego, parafianie mogli też wesprzeć pracę naszych Sióstr Misjonarek. Podczas uroczystej Sumy, dziewczynki z Dziewczęcej Służby Maryjnej prowadzone przez s.M. Lesławę Janik i s.M. Martę Węglarz, przygotowały dary ofiarne wspominając wszystkie miejsca misyjnej  posługi Sióstr Służebniczek.  Nasze spotkanie z parafianami zakończyłyśmy modlitwą różańcową modląc się o dar nowych powołań do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek oraz w intencji misji i misjonarzy.

Naszej niedzielnej modlitwie towarzyszyła także piękna jesienna pogoda, która pokazała nam piękno i urok okolicy Ocieki. Z sercem pełnymi wdzięczności za dar przeżytej niedzieli we wspólnocie parafii w Ociece dziękujemy ks. Proboszczowi Józefowi Pajor wraz z duszpasterzami oraz Wspólnocie Sióstr z Ocieki.

„Dzisiejszy dzień, dzięki Bogu, był dla nas bardzo szczęśliwy”. Dziennik, 19 IV 1853

         s.M. Katarzyna Szulc