IKONA AMEN – PROJEKT NA ŚDM W PANAMIE

Najbardziej podkreślanym i powszechnie znanym motywem Światowych Dni Młodzieży jest jedność i obecność wielu różnorodnych kultur. Flagi oraz inne atrybuty narodowe są prezentowane publiczności, aby ukazać udział różnych nacji i przedstawić własny sposób przeżywania katolicyzmu.

 

Inspiracją do nowego projektu ewangelizacyjnego były tematy Ojca Świętego Franciszka na ŚDM 2017- 2019. W styczniu 2019 będą obchodzone ŚDM w Panamie pod hasłem “Oto ja służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego“. Łk 1,38.

 

Z tej okazji młodzież w Danii z aż 26 krajów przygotowała ikonę AMEN, której autorem jest S.M.Terezja Piękoś. Projekt ten powstawał podczas modlitwy i kontemplacji. Wielkim pragnieniem było utworzenie wspólnie razem z młodzieżą Ikonę z przesłaniem do świata, która przemawiałaby do wszystkich ludzi i zostawiała głębokie ślady w umysłach młodzieży wzbudzając tęsknotę za Bogiem. Natchnienie Ducha Świętego jest bez wątpienia widoczne w każdej kropeczce zamieszczonej na obrazie, gdyż unikatowa i pracochłonna technika stemplowania za pomocą ołówka z gumką i farb akrylowych sprawia wrażenie zarówno różnorodności, jak i podobieństwa nas wszystkich do Boga Stwórcy. Każdy z nas jest bowiem wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju – wszyscy jesteśmy stworzeni na Jego obraz  i podobieństwo.

 

Ikona przypomina tkaninę z różnorodnych i drogocennych perełek, które są ze sobą ściśle spojone. Obrazuje to wszystkich ludzi na świecie jako jedną rodzinę, którą Bóg stworzył z wielkiej miłości i do miłości. Pomimo jakichkolwiek różnic kulturowych i społecznych, stopnia zamożności, bycia akceptowanym bądź zapomnianym musimy wiedzieć, że Bóg jest wśród nas. Niczym dobry Ojciec patrzy i czuwa przy nas nieustannie. Jego tęsknota objawia się w każdym momencie gdy widzi jak zaczynamy chodzić w ciemności, i nawet w najcięższych i beznadziejnych momentach naszej egzystencji przychodzi do nas z wołaniem i wybawieniem z sideł Zła. Bóg czeka na nas i nie bójmy się odpowiedzieć Tak na Jego wołanie. Nie bójmy się trwać przy Nim. Każdy z nas bowiem jest powołany do świętości, do bycia najlepszą wersją nas samych, czyli odbiciem Boga. Jesteśmy perłami w rękach Boga, drogocennym kamieniem, wyjątkowym i niepowtarzalnym.

 

Ikona AMEN symbolizuje wszystkich ludzi na świecie złączonych węzłem miłości w jedną Rodzinę Bożą – Wspólnotę Kościoła. W ikonie jest miejsce dla każdego człowieka. Ona przyciąga młodych ludzi, gdzie czują się dowartościowani i akceptowani pomimo różnic kulturowych, różnych tradycji oraz nie wymaga zdolności artystycznych. To znak, że Bóg zaprasza każdego człowieka, abyśmy razem tworzyli unikatowy obraz, gdzie możemy zobaczyć sami siebie jako odzwierciedlenie Boga. Ikona AMEN została tworzona z niesamowitą precyzją, w skupieniu. W jej tworzeniu uczestniczyły osoby z Danii, Polski, Słowacji, Austrii, Ukrainy, Bośni i Hercegowiny, Wietnamu, Rosji, Anglii, Indii, Syrii, Etiopii, Nigerii, Ugandy, Konga, Meksyku, USA, Norwegii, Szwecji, Japonii, Chin, Sri Lanki, Filipin, Argentyny, Brazylii i Boliwii. Mamy jednak nadzieję, że więcej krajów dołączy się do nas.

 

Ikona jest bardzo bogata w symbolikę. Już sama nazwa AMEN stanowi swoistą gotowość na wypełnienie każdego słowa Bożego kierowanego do nas, całkowite zawierzenie i oddanie się Bogu. Przesłanie jest jasne i klarowne. Nie bez przyczyny myślą przewodnią ŚDM są słowa Maryi, które wypowiedziała do archanioła Gabriela “Oto ja służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego”. Łk 1,38. Oczy Maryi patrzą w dół, co wyraża pokorę i oddanie Bogu. Jej wzrok jest skierowany na Swojego Syna Jezusa. Ona jest całkowicie z Nim zjednoczona, zostaje Matką Zbawiciela. Maryja uwielbia Go w Swoim łonie i jest jak żywe Tabernakulum, gdzie nosi Chrystusa pod Swoim sercem przez 9 miesięcy. Maryja pospiesznie idzie do Swojej krewnej Elżbiety,
by podzielić się tą radosną nowiną. 

 

Bóg wybrał Maryję spośród wszystkich niewiast na ziemi na Matkę Swojego Syna i bardzo ją umiłował obdarzając łaską Niepokalanego Poczęcia. Maryja była bez grzechu pierworodnego i poczęła Syna Bożego z Ducha Świętego zostając dziewicą, co symbolizuje niebieska suknia. Czerwony płaszcz symbolizuje macierzyństwo a korona z 12 gwiazd podkreśla godność Królowej.
Ikona uczy nas relacji z Bogiem, wsłuchiwania się w Jego Słowo tak jak czyniła to Maryja.
Czy Ty myślałeś kiedyś o tym, że i Ty masz swoje miejsce w zbawczym planie Boga?

 

Maryja była niczym drogocenna perła, piękna, czysta i cała dla Boga. Niebiesko – żółte promienie z gołębicą symbolizują Ducha Świętego zstępującego na Maryję, która jest wybrana przez Boga i obdarzona pełnią łaski. “Nie bój się Maryjo! Znalazłaś łaskę u Boga”. Łk 1,30. Bóg otoczył ją Swoją opieką i obdarzył Ją zaufaniem wypełnienia najważniejszej misji świata – bycia Matką Zbawiciela, bycia Matką wszystkich nas.

 

Każdy człowiek tęskni za miłością, ale nie każdy tęskni za Bogiem. Nie każdy wie, że Bóg jest Miłością. Nie każdy słyszy głos Boga, a Bóg mówi do mnie i do Ciebie. Bóg stworzył świat przez Swoje Słowo. Każdego z nas jednak ulepił rękami i ustanowił nas synami i córkami, wzywając nas tym samym do życia w świętości, do bycia narzędziem w Jego rękach. Popatrz na Oko Boga. Czy widzisz jak Bóg tęskni za Tobą? Czy słyszysz Jego wołanie? Czy wiesz jak długo czeka na Ciebie? Czas ucieka, wieczność czeka – klepsydra na obrazie jest odwzorowaniem przemijającego nieuchronnie czasu, który już nie wróci. Świat śpi spokojnie i nie widzi zagrożeń, a one są tuż obok nas. Bóg nawołuje nas do nawrócenia. „Czas się wypełnił i nadchodzi już królestwo Boże!  Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.” (Mk 1,15)

 

Sfera niebieska symbolizuje Boga Ojca. Zstępujący w postaci gołębicy Duch Święty dokonuje Wcielenia Syna Bożego w łonie Maryi Dziewicy. Tajemnica Wcielenia jest więc objawieniem Trójcy Świętej. Połączenie postaci Maryi i połowy postaci Chrystusa obrazuje zrodzenie Boga w ciele. Jezus Chrystus – Emmanuel (hebr. Bóg z nami), przedstawiony jako Chłopiec – ubrany w złote szaty królewskie.

 

Dzieciątko Jezusa Chrystusa widoczne na ikonie pokazuje nam drogę do Ojca, zapraszając wszystkich ludzi do siebie słowami: ”Przyjdźcie do mnie wszyscy… ”     (Mt 11,28),. On jest wcielonym Słowem Boga, On jest światłością świata.
To Jezus ofiarował swoje życie na krzyżu, aby nas wszystkich zbawić  “Tak Bóg umiłował świat…” J 3, 15. To Jezus posyła nas, by głosić Ewangelię światu z entuzjazmem i radością. On gorąco pragnie zapalić serca wszystkich ludzi MIŁOŚCIĄ BOGA, która uchroni świat od zagłady. Przez Swoją śmierć pragnie przywrócić nam życie wieczne. Jego oczy pełne są dobroci i nieskończonej miłości, która ma moc ogarniać i zbawiać miliardy tych, za których umarł. On umiera z miłości tęsknoty za nami, bo pragnie  każdego z nas doprowadzić do domu Ojca. Twarz Chrystusa promieniuje łagodnością do ludzi i zaprasza nas, aby wzbudzać w nas tęsknotę za Bogiem, który jest także naszym Ojcem. „Ten, kto widzi mnie, widzi Ojca…”  J 14,9 Jego usta są otwarte, ponieważ On cały czas do nas mówi. On jest żywym Słowem, które ma moc przemiany. Ja jestem Zmartwychwstaniem i Życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.

 

Aby każdy z nas był szczęśliwy już tutaj na Ziemi musimy pozwolić prowadzić się Bogu za rękę,  iść tam, dokąd Bóg nas pośle i z radością głosić Ewangelię, bowiem Królestwo Boże jest blisko. Każdy, kto otrzymał dar Ducha Świętego już na chrzcie św. i w sakramencie bierzmowania, jest powołany, aby być narzędziem w Ręku Boga i pomagać innym poznać i pokochać Chrystusa. Mamy dawać świadectwo o Chrystusie naszym życiem. “Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże bardzo pragnę, aby już zapłonął“. Łk 12,49. Na ikonie cała kula ziemska jest otoczona tym ogniem gorliwości Chrystusa, aby świat zbawić. Ogień, który przyniósł nam Jezus Chrystus, niewątpliwie oświeca, ogrzewa i oczyszcza. Aby pomóc ludziom żyjącym w tym zawirowanym świecie w ciemności, pośród zagrożeń i pokus, została nam dana Ewangelia, która niczym kompas, wskazuje nam prawdziwą drogę powrotu  do Chrystusa – ” Twoje  Słowo  jest  lampą  dla moich stóp ”( Ps  119,105). Miłość Jezusa ma się rozprzestrzenić na cały świat. Wszyscy, Ty i ja, jesteśmy powołani, aby głosić dobrą nowinę na wszystkich krańcach ziemi. Bóg potrzebuje Ciebie, aby głosić Ewangelię wszędzie, gdzie jesteś. Pozwól Bogu otworzyć się na Ducha Świętego, aby rozpalić Cię na nowo duchem wiary, miłości i gorliwości o Jego sprawy. Nie bójmy się zanieść radość Ewangelii całemu światu!      

 Delegacja uczestników projektu wybiera się z ikoną do Rzymu, aby prosić Ojca Świętego Franciszka o błogosławieństwo dla tego dzieła nowej ewangelizacji z Ikoną AMEN. Pragniemy podzielić się przesłaniem Ikony Amen z naszymi braćmi i siostrami z całego świata w czasie ŚDM 2019 w Panamie. Wspólnie razem z Maryją  otoczmy całą ziemię tańcem uwielbienia Boga i śpiewem do hymnu na ŚDM w Panamie w koszulkach z wizerunkiem Ikony AMEN. Wszyscy mogą się w to włączyć, tam gdzie mieszkają.

 

Ikona jest takim otwartym oknem na świat, gdzie można poczuć i doświadczyć takiego powiewu wiatru, który obudzi ludzi z letargu i wzbudzi w nich tęsknotę za prawdziwą Miłością, którą jest BÓG. Wszystkie kraje, które reprezentują ten projekt zapraszamy do włączenia się w to dzieło! Pomóżmy ludziom zagubionym i nieszczęśliwym, którzy  nie mają silnej woli i łatwo ulegają złym nałogom zbliżyć się do Boga. Pomóżmy nieść Dobrą Nowinę, przez symbole ikony AMEN.

Dołącz do Nas. Serdecznie Zapraszamy!

 

Nowa wiadomość
IKONA AMEN NA POKŁADZIE POLSKIEGO STATKU „DAR MŁODZIEŻY”.
To naprawdę graniczy z cudem. Pan Bóg załatwił nam transport Ikony do Panamy! Chwała Panu za to!

 

Statek zatrzymał się jeden dzień w porcie w Kopenhadze. Na pokładzie statku w Uroczystość Bożego Ciała odprawiali Ojcowie Redemptoryści z Kopenhagi Mszę Świętą. Tak Bóg pokierował, że byłam tego dnia na tej Mszy Św. i spotkaliśmy się z Kapitanem i załogą statku. Ogromnie się cieszę, że Pan Kapitan wyraził zgodę na przyjęcie Ikony Amen na pokład statku i promowanie projektu przez wywieszenie flagi z Ikoną Amen w portach dookoła świata. To dla nas ogromny zaszczyt, że Ikona Amen wykonana przez młodzież międzynarodową, również Polaków, popłynie polskim statkiem do Panamy.  Podarowaliśmy ok. 100 koszulek z Ikoną Amen do młodzieży na statku, flagę z ikoną, plakaty i dużą Ikonę Amen. To jest szczególna łaska od Pana i znak, że Bóg Sam troszczy się, aby Dobra Nowina dotarła na cały świat. To, co dla nas jest niemożliwe i nierealne do wykonania, staje się w planach Boga łatwe do zrealizowania. Pan Bóg zaskakuje nas na każdym kroku swoją hojnością w dawaniu.
Naszym pragnieniem jest otoczyć całą ziemię tańcem uwielbienia w koszulkach z ikoną Amen do hymnu na Światowe Dni Młodzieży w Panamie.
Hymn jest już także w wersji polskiej https://www.youtube.com/watch?v=jXVTXC0y3xY

 

Zbieramy dokumentację do projektu, gdzie Ikona Amen wędruje. Bardzo proszę
o zdjęcia, filmiki , jeśli włączycie się w ten projekt.

Zapraszam i zachęcam do obejrzenia filmiku i udostępnijcie go innym,
Ikona Amen pl – na Youtube . Pracujemy także nad wersjami filmu w innych językach.

https://www.youtube.com/watch?v=bLrV30JizxE&t=143s&index=3&list=LLBvnI369ikE_GnQlM6SXoEQ
Autorka projektu:

S.M. Teresa Piękoś Siostra Służebniczka BDNP

Kontakt NOWY ADRES e-mail : steresapiekos3@gmail.com

Profil na Facebooku : Søster Teresa Piekos

i  Ikona Amen Projekt Wyd

telefon komórkowy +4550197534 dostępny także na Messenger i Whats App