III OGÓLNOKRAJOWE SPOTKANIE RODZIN BŁ.E. BOJANOWSKIEGO – COCHABAMBA – BOLIWIA

Pod hasłem „Pełni Ducha Świętego, otwórzmy nasze serca na bliźniego…” w dniach 10, 11 i 12 sierpnia 2018 r., w naszym domu rekolekcyjnym w Callajchullpa (Cochabamba – Boliwia) odbyło się III Spotkanie Rodzin Bł. Edmunda Bojanowskiego z Boliwii. Uczestniczyło w nim 61 członków Rodzin Bł. Edmunda; 3 z Pasorapa, 13 z Omereque, 19 z Cochabamba, 19 z Tupiza i 7 sióstr służebniczek.

 

Celem spotkania było; umocnienie ducha służby, dzielenie się doświadczeniami posługi realizowanej przez poszczególne grupy Rodziny Bł. Edmunda, poznawanie ich przynależności do Zgromadzenia i pogłębianie duchowości, aby wychodzić ku drugiemu człowiekowi jak Edmund Bojanowski.”

 

Poprzez wspólną modlitwę, spotkania w grupach i pogadanki tematyczne doświadczyliśmy integracji pomiędzy Rodzinami, pogłębiliśmy naszą wiedzę o relacji między Rodziną Bł. Edmunda Bojanowskiego i  Zgromadzeniem Sióstr Służebniczek oraz pogłębiliśmy naszą wiedzę o życiu i duchowości Edmunda Bojanowskiego. Ufamy, że to zaowocuje umocnieniem wspólnoty Rodzin Bł. Edmunda i pobudzi do lepszego służenia innym. Rodziny Bł. Edmunda szukają jak zmieniać naszą rzeczywistość. Poprzez umacnianie pracy w zespole, zaufanie okazywane naszym braciom, poświęcanie czasu na ewangelizację, jasność w jej przekazie, umiejętność słuchania, cierpliwość, zdolność do codziennego rozpoczynania każdego dnia od nowa (bez popisywania się), według stylu życia zgodnego z przesłaniem Bł. Edmunda. Wydaje mi się, że cel spotkania został osiągnięty, ponieważ uczestnicy zdobyli wiele wiedzy poznawczej, ale przede wszystkim duchowej, która służy do codziennej konfrontacji naszego życia z Ewangelią na wzór życia Bł. Edmunda oraz to, że dary ducha są najlepszym zasobem, który ma silne korzenie, o czym Bł. Edmund zwykł mówić: „Tylko słabe drzewo bez głębokich korzeni się łamie. Wiatr powala słabe drzewa, ale drzewa, które mają dobre korzenie, pozostaną nienaruszone”. 

 

Lic Horacio Flores

Uczestnik spotkania i członek Rodziny Bł. Edmunda z Cochabamba