Ferie z Bogiem w Tuchowie

W dniach 27-30 stycznia 2020 roku 36 dziewcząt w ze Szkół Podstawowych uczestniczyło w rekolekcjach zorganizowanych przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek  BDNP w Domu Sióstr w Tuchowie. Temat, który towarzyszył podczas rekolekcji połączonych z czasem odpoczynku i zabawy dotyczył przeżywanego sakramentu Eucharystii i brzmiał: „Żywy Chrystus, który mieszka w Niebie, schodzi na ziemię, by w Eucharystii być bardzo blisko i mówić do Ciebie”.

Dziewczęta oprócz codziennej modlitwy uczestniczyły we Mszy świętej, chętnie podejmowały pracę w grupach oraz zwiedziły i modliły się w Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie. Konferencje podczas rekolekcyjnych dni głosił ks. Artur Burdzy.

Podczas wyjazdu dziewczętom towarzyszyły Siostry Służebniczki: s.M. Anna Godek i s.M. Barbara Mądro.

s.M. Barbara Mądro