Federacyjne spotkanie sióstr juniorystek

W dniach od 25 do 27 października 2019 roku w Domu Generalnym  Sióstr Służebniczek Starowiejskich, w Starej Wsi miało miejsce drugie federacyjne spotkanie sióstr juniorystek.

 W sumie wspólnota liczyła 46 sióstr juniorystek oraz 8 Sióstr Mistrzyń. Towarzyszyło nam hasło: Nie jesteście przyszłością Zgromadzenia, jesteście jego teraźniejszością. Ta parafraza słów Papieża Franciszka „młodzi nie są przyszłością, ale Bożym teraz”  była kanwą naszych rozmów, wymiany doświadczeń, przypatrzenia się realizacji powołania zakonnego a także zadania sobie konkretnych pytań: o stan hojności naszego serca po kilku latach życia złożonymi ślubami; o naszą gorliwość, pierwotny zapał, zaangażowanie w osobistą formację. Zadawałyśmy sobie pytania czy kierujemy się logiką miłości i całym sercem chcemy być „służącymi” Jezusa, które nie kalkulują ale uczą się być coraz bardziej hojnymi, żyjąc dla Oblubieńca bez reszty w konkretnych kontekstach życia zakonnego. Cenną pomocą i duchowym darem była konferencja i kazania o. Krzysztofa Dyrka SJ, które mobilizowały do podejmowania z ufnością drogi nawrócenia, stawania w prawdzie oraz docenienia czasu kryzysu, jako okoliczności oczyszczenia.

Siostry juniorystki Zgromadzeń Służebniczek

W atmosferze zaufania i jedności dzieliłyśmy się doświadczeniem naszych spotkań z Panem Bogiem, z samą sobą, z drugim człowiekiem oraz tym co nam pomaga w budowaniu wymienionych relacji i co nam je utrudnia, w czym jesteśmy słabe.

Pan Bóg obdarował nas wielkim darem otwartości i siostrzanej miłości, wskazując iż zawsze jest możliwe być dojrzalszą i nie powielać błędnych dróg, które oddalają  przecież od zalecanej przez Ojca Edmunda miłości i prostoty. Mamy czas tu i teraz by być świętymi służebniczkami. Bożej łaski nigdy nam nie zabraknie, bylebyśmy pragnęły z nią współpracować, podejmując trud formacji i dziękując całym sercem za wszelkie dary dnia codziennego.

Na  spotkaniu miałyśmy możliwość poznać bliżej historię Sługi Bożej Leonii Nastał, której krypta z ciałem znajduje się na terenie klasztoru sióstr. „W zakonie żyła tylko 14 lat…, ale ten krótki czas wypełniła szczelnie i po brzegi doskonałą wiernością w zachowywaniu podjętych przez śluby zobowiązań i prawością serca oddanego całkowicie Bogu w służbie drugiemu człowiekowi w zdarzeniach codzienności… Tylko tyle… ale to wiele… i to wszystko…” Modliłyśmy się wspólnie za jej przyczyną o świętość dla każdej siostry służebniczki.

Wspólna Eucharystia, Liturgia Godzin, adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie, były nieocenionym darem umacniającym naszą wspólną więź.

W naszej wspólnocie nie zabrakło oczywiście śmiechu i radości, śpiewu i tanecznej rekreacji. Zwiedziłyśmy muzeum misyjne sióstr, wystawę Dzieciątek Jezus oraz ruchomą szopkę. Cieszyłyśmy się pięknem odwiedzanego miejsca.

Jesteśmy wdzięczne Panu Bogu i wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji naszego spotkania, które wierzymy będzie wydawać dobre owoce, ku chwale Boga i Niepokalanej Patronki naszego Zgromadzenia.

                                                                                 s.M. Anna Gruszewska