Echo ze spotkania Rodziny bł. Edmunda w Krakowie

Z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego przy parafii św. Szczepana w Krakowie zorganizowała spotkanie z ks. prof. dr. hab. Stanisławem Piechem, na które zostali zaproszeni również parafianie.

Ks. Prelegent w swoim wykładzie przybliżył postać Ks. Kard. Adama Sapiehy – Niezłomnego Sługi Kościoła Krakowskiego. Zapoznał słuchaczy z ówczesną sytuacją historyczną naszej Ojczyzny oraz sytuacją samego Kościoła Krakowskiego. Przedstawił nie tylko sylwetkę Ks. Kard. Adama Sapiehy, ale i szeroko zakrojoną posługę zarówno dla Kościoła lokalnego jak i dla całej naszej Ojczyzny. W tak trudnych czasach niewoli – I i II wojna Światowa, okres międzywojenny, a potem jeszcze inwazja komunizmu w Polsce – Kościół Krakowski otrzymał Wielkiego Człowieka, któremu nie darmo nadano przydomek „Książę Niezłomny”, ponieważ Kardynał Sapieha pełnił prawie heroiczną służbę dla Kościoła w Polsce.

Po wkładzie słuchacze zadawali pytania, na które Ks. Profesor chętnie udzielał odpowiedzi. Na koniec wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że postać Ks. Kard. Adama Sapiehy jest ciągle mało znana więc z wdzięcznością przyjęli ofiarowany im dar tego spotkania.

s. M. Ligia Wlezień