Echo z Wikariatu Misyjnego

28-01-2020 | Echo z misji

„Daj Boże, abyśmy nowy rok rozpoczęli i przepędzili ku naszemu zbawieniu i pomnożeniu chwały Bożej”.

bł. Edmund Bojanowski  Dz.31.12.1857

Nowy Rok 2020 rozpoczęłyśmy w Wikariacie Misyjnym dwoma seriami rekolekcji, aby być wiernymi naszemu powołaniu, a poprzez to dążyć do zbawienia  siebie i innych.


Podczas rekolekcji, które odbyły się od 05-11.01.2020 i od 18-24.01.2020 towarzyszył nam o. Daniel Pacheco, redemptorysta. Prowadził nas ścieżkami biblijnymi od Betlejem po Galileę. Podczas tej duchowej wędrówki na nowo spotykałyśmy Jezusa, który (…) dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. Zmartwychwstał trzeciego dnia”. W naszej konkretnej „Galilei”, czyli w miejscu i okolicznościach naszego powołania, wezwał nas z miłością, aby z Nim żyć i o Nim świadczyć naszym życiem,  aby – jak mówi św. Jan – inni „uwierzyli w Tego, którego Bóg posłał”. Były to dni wspólnej i nowej przygody z Jezusem.

W dniu 24 stycznia 2020 r., na zakończenie drugiej serii rekolekcji, s. M. Arminda Terceros ponowiła swoją profesję zakonną na jeden rok. W ten konkretny sposób odpowiedziała Jezusowi swoim „TAK” na Jego Miłość i wezwanie, ufając Bożej łasce, wspierana naszą modlitwą i siostrzaną pomocą.

Uczestnicząc w tej wspólnotowej radości, prosiłyśmy o dar nowych powołań, o dar serc, które będą zdolne zostawić „oferty tego świata” i uwierzyć w Jezusowy „marketing”. Jezus nam mówi: „Każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy” (Mt 19,29) oraz „oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20). Czyż nie warto?

Dzielimy się także radością z odwiedzin s.M. Savii Bezak, ekonomki generalnej i zarazem referentki misyjnej, oraz z powrotu do naszej misyjnej wspólnoty s. M. Erazmy Młyniec i s. M. Juany Galarza.

s. M. Agnella Grzenia