Echo z Wielkopolskiej Ziemi

Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego, spotykającą się w naszym domu zakonnym w Gostyniu, wybrała się 21 września 2019 r. śladami bł. Edmunda.

Pierwszym miejscem na pielgrzymim szlaku był zabytkowy dwór w Płaczkowie – tam na głównej ścianie w 1990 r. wmurowano tablicę pamiątkową z napisem: „W tym dworku w latach 1826 – 1832 mieszkał wielkiej dobroci człowiek Edmund Bojanowski, twórca pierwszych czytelni dla ludu, ochronek wiejskich oraz Założyciel Zgromadzenia Sióstr Służebniczek N.M.P.”

Następnie uczestnicy zwiedzili Jutrosin, gdzie czekał na nich ksiądz proboszcz parafii św. Elżbiety. Bardzo ciekawie opowiedział o świątyni, która została wybudowana w stylu neoromańskim w latach 1900-1902, konsekrowana w 1908 roku. Fundatorem i kolatorem świątyni był książę Zdzisław Czartoryski. W kościele tym modlił się bł. Edmund Bojanowski, Założyciel Służebniczek i Patron Terenowych Kół zw. Rodziną bł. Edmunda.

Na pielgrzymim szlaku nie zabrakło również osady Katarzynowo położonej na skraju Wielkopolski, w gminie Jutrosin. Znajduje się tam ciekawa zagroda pszczelarska, nosząca nazwę „pszczółki przyjaciółki” Na ścieżce edukacyjno-przyrodniczej uczestnicy poznawali tajniki pszczelego życia, mogli zobaczyć jak wygląda życie pszczół i skąd się bierze miód. Kolejną atrakcją zagrody było apiinhalarum,  tj. domek do inhalacji powietrzem z uli. W drodze powrotnej ostatnią atrakcją była powozownia oraz stadnina koni w Golejewku.

Wprawdzie nie wszystkie odwiedzane miejsca były związane z bł. Edmundem, ale oddawały klimat środowiska, w którym wzrastał błogosławiony Edmund, a dla zwiedzających były czasem, w którym syn Ziemi Wielkopolskiej duchowo „wędrował” z nami.

s. M. Michalina Biel