Echo z rekolekcji członków grup „Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego”

W dniach 20-22 kwietnia 2018 r. w Domu Generalnym w Dębicy odbyły się rekolekcje dla członków Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego pod hasłem: „Duch, który umacnia miłość”.

 

Rekolekcje prowadził O. Sylwester Cabała , redemptorysta z Lubaszowej przy współpracy z s. M. Elizą Sułkowską. Był to błogosławiony czas – czas modlitwy serca, refleksji, pochylenia się nad Słowem Bożym, zawierzenia Bogu swojego życia na wzór Ojca Edmunda.

 

Uczestnicy zapytani przez s.M. Elizę co z tych rekolekcji zawiozą do swoich wspólnot Rodzin Bł. Edmunda odpowiedzieli m. in:

Przyjąć i otwierać się na Ducha Świętego to słowa, które najbardziej do mnie dotarły. Potrzebujemy uderzeń, tchnień Ducha Świętego, żebyśmy mogli żyć i iść naprzód w naszym życiu duchowym. /p. Maryla/

– Ojciec pokazał nam metodę rozważania Słowa Bożego, by móc spotykać się z Bogiem w Jego Słowie, nim żyć i dzielić się obecnością Boga w nas. /p. Irena/

– Abyśmy byli narzędziami w ręku Boga i dobrzy na wzór bł. Edmunda i tę dobroć zanieśli do środowisk./ p. Marta/

– Te rekolekcje dały mi odpowiedź na moje pytanie: Czym jest miłość w codzienności? To Edmundowa prostota „zawracania” w sytuacjach codziennego życia, wyczulenia i otwartości na innych. To miłość, która stawia wymagania ale można się „wrócić” i poprawić – jak pisał bł. Edmund. Tak czyni ten kto kocha. /p. Jacek/

– Nasze życie, by było w pełni przeżywane porównał Ojciec do rozpakowywania prezentu, by Bóg działał we mnie i w sercach innych. Poczułam się przynaglona do działania dobra innym./p. Weronika/

 

W imieniu uczestników rekolekcji dziękujemy Ojcu Sylwestrowi za wspaniałe medytacje oraz konferencje. Czujemy się duchowo ubogaceni i wdzięczni jesteśmy za każdą przekazaną myśl i słowo zachęcające do głębi życia duchowego.

 

Dziękujemy s.M. Elizie za czuwanie, byśmy szczęśliwie przeżyli ten czas duchowej odnowy. Dziękujemy również Siostrom Służebniczkom Domu Generalnego za otwartość i troskę o nas, która tak pięknie wyraża się w myśli bł. Edmunda „jesteście jak świeca, która sama się spala a innym przyświeca”.

 

s. M. Karoliana Buksa