Echo z Domu Dziecka w Tarija

12-04-2019 | Echo z misji

W trosce o przyszłość dzieci przebywających w naszym Domu Dziecka pw. Świętej Rodziny w Tarija podejmujemy wiele działań. Jednym z nich jest uczestniczenie w kursach prowadzonych dla przyszłych rodziców, którzy chcą zaadoptować dziecko.

4 kwietnia 2019 r. s. Wiesława miała pogadankę o odpowiedzialności za przyszłe potomstwo,  a s. Liliana Garcia, w swojej wypowiedzi podkreśliła wartość miłości i zaufania do Pana Boga. Dziecko ma być owocem miłości między matką a ojcem, zawsze powinno być przyjmowane jako dar Boży i traktowane z miłością. Siostra podkreśliła rolę zaufania Panu Bogu, który jest dla każdego z nas najlepszym Ojcem.

W kursie uczestniczyło 42 osoby. Dzięki Bogu procesy adopcyjne są w zaawansowanej fazie i wiele naszych dzieci ma już nowe rodziny, w których mogą odnaleźć ciepło rodzinne.

s. M. Wiesława Longosz (Tarija)