Dzień skupienia Rodziny bł. Edmunda w Tuchowie

W dniu 28 września 2019 w Tuchowie w domu Sióstr Służebniczek Dębickich odbył się dzień skupienia dla członków Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego. Tymi grupami z ramienia Zgromadzenia opiekuje się s. Eliza Sułkowska, która przygotowała program. Przewodnikiem duchowym był o. Sylwester Cabała, redemptorysta.

Uczestnicy tego spotkania w liczbie 30 osób przyjechali nawet z odległych stron Polski: z Warszawy, Kamienia, ale także z Odporyszowa, Lisiej Góry i Tarnowa Krzyża. Najliczniej reprezentowany był sam Tuchów, co oczywiście jest zrozumiałe ze względu na bliskość wydarzenia. Program przebiegał naprzemiennie: pokarm dla duszy i dla ciała. Były konferencje oscylujące wokół zagadnienia świętości na podstawie Adhortacji papieża Franciszka O powołaniu do świętości w świecie współczesnym. Centrum spotkania była Msza Święta. Celebrans w swoim słowie przybliżał postać i charyzmat bł. Edmunda Bojanowskiego, wskazując równocześnie na możliwość naśladowania go w dzisiejszej rzeczywistości. W tym duchu została również przeprowadzona Adoracja Najświętszego Sakramentu i rozważania różańcowe.

Po wyczerpaniu programu dnia, wszyscy uczestnicy gremialnie udali się na Rynek w Tuchowie, gdzie akurat tego dnia, w skali całego kraju, odbywała się Koronka na ulicach miast w Godzinie Miłosierdzia.

Uczestnicy stanowili najliczniejszą grupę spośród innych modlących się w tym miejscu.

Reasumując, należy podkreślić niezwykłą serdeczność i życzliwość, jaką odczuwaliśmy zarówno ze strony sióstr jak również Ojca prowadzącego. To była iście rodzinna atmosfera i żal było odjeżdżać. Tak już na marginesie – ale jakże ważne – koniecznie należy pochwalić przepyszne pożywienie, którym ukochane Siostry ugościły uczestników. Za okazane dobro i otwarte serce składamy najserdeczniejsze podziękowania staropolskim „Bóg zapłać”.

Stanisław Osetek (Odporyszów)