Dzień skupienia dla grup Rodziny Bł. Edmunda Bojanowskiego w Tuchowie

Skupienie dla Rodziny bł. Edmunda było kolejnym wydarzeniem pokazującym, że bł. Edmund Bojanowski wciąż „jednoczy wiele środowisk wokół dobra”. Tym razem Rodziny Bł. Edmunda zostały zaproszone na formacyjne spotkanie. Odbyło się ono 8 października 2016 r. w naszym domu zakonnym w Tuchowie.

 

Siostra Eliza Sułkowska, odpowiedzialna za animację działań związanych z prowadzeniem Rodziny bł. Edmunda w naszym Zgromadzeniu, serdecznie przywitała wszystkie grupy. Dla zapoznania z działalnością istniejących już Rodzin Edmundowych swoim świadectwem podzielili się przedstawiciele grup z Sędziszowa  Małopolskiego, Ropczyc, Tarnowa Parafia Miłosierdzia Bożego, z Lisiej Góry, z Tarnowa-Krzyża oraz z Tuchowa.

 

Potem z racji przeżywanego Roku Miłosierdzia wszyscy wysłuchali konferencji ks. Artura Michalskiego „Miłosierny jak Ojciec”. Przypomniał w niej wielki przymiot Boga – Jego miłosierdzie, które wciąż nad nami czuwa – nad Ojczyzną, nad rodziną, nad tym wszystkim, co robimy. Zachęcał również do tego, by miłosierdzie głosić, szerzyć i w duchu Edmunda Bojanowskiego służyć ubogim , dzieciom i chorym spełniając uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała.

 

Po konferencji była adoracja Pana Jezusa wystawionego w Najświętszym Sakramencie oraz możliwość skorzystania z Sakramentu Pojednania. Uwieńczeniem modlitwy była Eucharystia  sprawowana w intencji wszystkich członków grup Rodziny bł. Edmunda . W jej przygotowanie włączyły się Siostry tuchowskiej wspólnoty oraz Siostry nowicjuszki  poprzez pięknie przygotowaną oprawę liturgiczna.

 

Po Mszy św. i Koronce do Bożego Miłosierdzia wszyscy pielgrzymowali do Bramy Miłosierdzia w Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej, gdzie przez długi jeszcze czas trwali na modlitwie indywidualnej przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Tuchowskiej.

 

Na zakończenie przedstawicielka grup w serdecznych słowach wyraziła uznanie i podziękowania Siostrze Elizie Sułkowskiej oraz Siostrze Przełożonej Gizeli za zorganizowanie bardzo ubogacającego dnia skupienia. Powiedziała m.in: „jest to dla nas cenny czas, by się spotkać, pomodlić i zastanowić nad dalszym życiem”.

 

Żegnaliśmy się z pragnieniem w sercu, by te modlitewne spotkania przemieniały nas w uczniów Chrystusa o mocnej i radosnej WIERZE; abyśmy aktywnie uczestniczyli w dziele miłosierdzia chrześcijańskiego przez ofiarną posługę ubogim, chorym i dzieciom w duchu ewangelicznej miłości bliźniego dzieląc z nimi bezinteresownie swoje serce.

 

s. M. Urszula Piwowar