DZIĘKUJEMY – MUCHAS GRACIAS!

Dnia 9 grudnia 2018 roku było oficjalne zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Cochabamba. Szkołę prowadzi nasze Zgromadzenie. W trosce o integralny rozwój dzieci i młodzieży w ciągu roku były przeprowadzane zajęcia zarówno w auli szkoły, jak i zajęcia kulturalne, sportowe, naukowe. Aby umocnić rodziny w wypełnianiu ich zadań zorganizowano warsztaty z rodzicami i ich dziećmi. Natomiast w trosce o odnowienie i umocnienie ich więzi z Bogiem,oprócz regularnej katechezy, dla uczniów i ich rodzin były organizowane  dni refleksji, modlitwy i wspólne celebracje Eucharystii.

    

W tym roku była to już dziewiętnasta grupa maturzystów, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości w naszej szkole w ramach nauczania w trybie dziennym. W tym roku było ich 133. Wieczorem 66 uczniów szkoły dla dorosłych cieszyło się uzyskaniem świadectwa maturalnego, a 320 uczniów wieczorowej Szkoły Zawodowej, należącej także do Zespołu Szkół otrzymało tytuły zawodowe. Zdobyli oni przygotowanie do wykonywania takich zawodów jak: wychowanie przedszkolne, gastronomia, krawiectwo i informatyka.

Wcześniej, 26 listopada br.grupa 85 dzieci uczęszczających do Ochronki pw. Opatrzności Bożej, prowadzonej również przez Zgromadzenie, zakończyła roczny pobyt w Ochronce przedstawieniem bajki „Królewna Śnieżka”, którą dedykowano rodzicom i gościom.

   

Wyrażamy wdzięczność za modlitewne wsparcie oraz za każdą pomoc materialną potrzebną do prowadzenia tych dzieł. Prosimy jednocześnie o modlitwę, przez wstawiennictwo Patrona Szkoły, Bł. Edmunda, za wszystkich nauczycieli, wychowawców, aby poprzez ich posługę urzeczywistniał się cel wychowania według myśli Bł. Edmunda Bojanowskiego, „aby człowiek stawał się coraz bardziej obrazem Boga na ziemi”.

     

„aby człowiek stawał się coraz bardziej obrazem Boga na ziemi”.

Wspólnota sióstr z Cochabamba (BOLIWIA)