DOŚWIADCZENIE WIARY, CIEPŁA I KOLORU ŚDM – PANAMA 2019

15-02-2019 | Echo z misji

Mój dom jest twoim domem – te słowa stały się dla nas rzeczywistością, kiedy dojechałyśmy do diecezji Chitré, prowincja Herrera w Panamie, gdzie przeżywałyśmy pierwszy tydzień Światowych Dni Młodzieży. Opatrzność Boża naprawdę czuwa nas swoimi dziećmi, kiedy potrafimy złożyć wszystko w Jego rękach.

Zaczęło się od serdecznego spotkania z ludźmi w Santo Domingo de las Tablas, w diecezji Chitré. Przywitano nas bardzo ciepło, spotkałyśmy wiele osób, które odpowiadały na nasze najprostsze pytania i chętnie udzielały nam pomocy. Byłyśmy w grupie 99 pielgrzymów: z Francji, Polski, Kazachstanu, Boliwii, Ekwadoru, Dominikany, Wyspy Reunion i Korei. Przyjęto nas do swoich domów i one stały się na ten czas naszymi domami.

W pierwszym tygodniu program był przygotowany przez Parafię „Nuestra Señora de la Antigua”. Wyruszyliśmy do pobliskich wiosek, by zobaczyć rodzaj pracy, jaką wykonują miejscowi ludzie, poznać ich zwyczaje, tradycje i stroje. Odwiedziliśmy również chorych w rodzinach. Przede wszystkim mogłyśmy doświadczyć radości i życzliwości ludzi, którzy nam towarzyszyli i z którymi się spotkałyśmy.

Eucharystia posłania, w której uczestniczyłyśmy wraz z wszystkimi pielgrzymami i wolontariuszami diecezji Chitré przygotowała nas na centralne obchody ŚDM. Mszy św. przewodniczył Ks. Bp. Rafael Valdivieso Miranda.


Piotr jest z wami, by świętować i odnowić wiarę i nadzieję…” Te słowa pozwoliły nam doświadczyć i odczuć obecność przedstawiciela Chrystusa na ziemi. Dni oczekiwane przez długi czas i przeżywane ze świadomością, że jesteśmy na innej ziemi, wśród innych zwyczajów, z ludźmi różnych kultur, języków i koloru skóry – to prawdziwe bogactwo Bożego stworzenia.

Podczas celebracji Eucharystycznych, Drogi Krzyżowej, Adoracji Najświętszego Sakramentu w czasie czuwania, wsłuchując się w pełne zachęty słowa Ojca Świętego Franciszka „nie lękajcie się” i będąc wśród tak wielu ludzi, którzy w prosty sposób dawali świadectwo wiary umacniałyśmy naszą wiarę i oddanie się sprawom Ojca.


Światowe Dni Młodzieży Panama 2019

Dodatkową niespodzianką było również to, że spotkałyśmy się z naszą siostrą z Polski – z s. Karoliną Dobosz oraz ze służebniczką wielkopolską z Kazachstanu.

W tych szczególnych dniach nie tylko my służebniczki, ale wszyscy wokół nas zjednoczeni tą samą wiarą w Jezusa Chrystusa, wokół naszej Matki Maryi, uczymy się właśnie od Niej mówić: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”.

Towarzyszy nam świadomość, że mogłyśmy doświadczać tych pięknych chwil dzięki poświęceniu wielu osób, za co jesteśmy bardzo wdzięczne. Dziękujemy szczególnie za modlitwę, która towarzyszyła naszym przeżyciom ŚDM Panama 2019. Niech Bóg wynagrodzi Wszystkim swoimi darami i obfitym błogosławieństwem.


Pozdrawiamy z modlitwą i ogromną wdzięcznością w sercu!

s. M. Miriam Camargo, s. M. Jenny Soruco, s. M. Ingrid Soledad Torrez (BOLIVIA )