Do Tuchowa prowadzi szlak….

Już od XXXII lat do Tuchowa, do Matki Bożej – Pani Tarnowskiej Ziemi, 1 maja przychodzą w swojej pielgrzymce Siostry Służebniczki, prosząc o dar nowych powołań. Siostry,  jak pragnął bł. Edmund Bojanowski są zawsze blisko ludu, dlatego od wielu już lat do wspólnej drogi do Matki Bożej zapraszają, dzieci z grup apostolskich, młodzież, Dziewczęcą Służbę Maryjną, Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego oraz wszystkich, z którymi się spotykają i posługują. W obecnym roku, w myśl programu duszpasterskiego w Polsce, pielgrzymie hasło nawiązywało do przesłania “Idziecie i głoście”. Wraz z grupą 605 pątników szliśmy, głosiliśmy radość i miłość a także prosiliśmy o dar nowych powołań. Śpiewem Godzinek, Litanii Loretańskiej i modlitwą Różańcową wychwalaliśmy Panią Nieba i Ziemi. Rozważaliśmy także Tajemnice Objawień Matki Bożej w Fatimie. W przeżywanie 100  rocznicy wprowadziły nas dzieci i młodzież z parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu zapraszając na przedstawienie upamiętniające to tak ważne wydarzenie. Pielgrzymowanie zakończyła wspólna Eucharystia w Bazylice, gdzie składaliśmy wraz z bł. Edmundem „pokorne dzięki”.

 

s.M.Katarzyna Szulc