Do Tuchowa prowadzi szlak – XXXIII Pielgrzymka w intencji nowych powołań.

W pierwszym dni maja jak każdego roku kroki Sióstr Służebniczek wraz z dziećmi, młodzieżą i rodzinami zmierzały do Matki Bożej Tuchowskiej, by na wzór bp Leona Wałęgi prosić o dar nowych powołań. W czasie drogi wspominany był Patron Roku Młodzieży św. Stanisław Kostka, który szukając swojego powołania przeszedł nie tylko wiele kilometrów z Wiednia do Rzymu, ale też wskazał, iż wołanie Boga czyli powołanie jest silniejsze niż bogactwo, sława czy święty spokój. Jego postawa jest dziś bardzo aktualna, w dobie gdy młodym trzeba odwagi by usłyszeć i rozeznać głos Boga.

 

Pielgrzymka każdego roku gromadzi Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego, którzy przez wspólną drogę i modlitwę  pragną wraz z Siostrami prosić Pana Żniwa przez przyczynę Maryi o nowe czyste dusze służebniczek Maryi. Podczas drogi pielgrzymi mogli wysłuchać świadectwa p. Eweliny, której córka została uzdrowiona ze śmiertelnej choroby przez przyczynę Matki Bożej Pompejańskiej.

 

Słowo o Maryi, która jest Cała Piękna głosił ks. Piotr Paciorek z Sanktuarium Matki Bożej w Zawadzie. Siostry, młodzież dzieci włączały się w prowadzenie modlitwy, śpiew litanii loretańskiej  i modlitwy różańcowej.

 

Centrum spotkania była Eucharystia w Bazylice Matki Bożej w Tuchowie, którą sprawowało 10 kapłanów prosząc wraz z nami o dar nowych powołań, a także w intencjach pielgrzymów. Na pielgrzymim szlaku było 630 pątników z różnych miejsc gdzie Siostry posługują.

 

Kłaniając się Pani Tuchowskiej na usta powracają słowa wiersza ks. Jana Twardowskiego:

 

Matko Tuchowska z różą jabłkiem i redemptorystami módl się za nami.

 

s. M. Katarzyna Szulc