“Dni refleksji” – nowa inicjatywa w trosce o rodziców i dzieci

01-10-2016 | Echo z misji

Od września 2016 r. z Bożym błogosławieństwem rozpoczęliśmy dni refleksji dla rodziców dzieci i młodzieży z naszej szkoły im. Edmunda Bojanowskiego w Cochabamba. Mają one na celu wzmocnienie dobrych relacji pomiędzy małżonkami oraz edukacji religijnej dzieci.

 

Takie spotkania są złożone z czterech bardzo ważnych momentów, którymi są: modlitwa, refleksja, wystawy i gry. Inicjatywa prowadzenia takich zajęć wynika z potrzeby niesienia pomocy rodzinom w kształceniu i szkoleniu swoich dzieci, aby sprostać wyzwaniom współczesnego społeczeństwa.

 

Spotkania rozpoczęłyśmy się z rodzinami dzieci klasy piątej, zarówno zmiany porannej jak i popołudniowej. Ufamy i powierzamy te zajęcia w ręce Boga. Mamy nadzieję, że ta inicjatywa przyniesie owoce dla dobra dzieci i młodzieży z naszej społeczności szkolnej.

 

Łączymy się w modlitwie, aby Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu błogosławił i towarzyszył rodzinom z naszej szkoły, zwłaszcza tym rodzin, które przechodzą przez różne trudności.

 

s. M. Janet Beltrán Guzmán