DNI ODNOWY SIÓSTR JUNIORYSTEK 2019

Na przełomie lipca i sierpnia Siostry Juniorystki przeżywały swoje Dni Odnowy w Krościenku. Towarzyszyła im przez cały ten czas Siostra Mistrzyni Inga Gęza. Były to chwile odpoczynku fizycznego oraz umocnienia ducha i ponownego zakorzenienia się w naszej Rodzinie Zakonnej.

Już w pierwsze dni mogłyśmy podziwiać piękno stworzonego świata, a przez to odkrywać moc Bożej miłości wobec nas i Jego obdarowanie. Wiele Sióstr wyruszyło na szlaki piesze i rowerowe według swoich możliwości i upodobań. Były i takie, które o wschodzie słońca uwielbiały Stwórcę psalmami jutrzni na szczycie Trzech Koron, albo zdobywały w burzy Turbacz.

Czas Odnowy był możliwością zakorzenienia w Zgromadzeniu poprzez wzajemne dzielenie się doświadczeniami, a przede wszystkim przez spotkanie z historią pierwszych Służebniczek, na które zaprosiła Juniorystki s. M. Agnieszka Skrzypek – strzegąca naszego dziedzictwa. Siostra z ogromną miłością do Zgromadzenia i pasją historyczną odkrywała przed nami skarbiec, który przez lata ubogacały nasze poprzedniczki. W czasie tych zajęć mogłyśmy zobaczyć jak Pan Bóg przez historię i ludzi prowadzi nas do Siebie oraz odkryć na nowo piękno naszego dziedzictwa. Spotkanie to było niezwykłe, gdyż miało miejsce dokładnie w wigilię 137. rocznicy przybycia trzech pierwszych sióstr do Dębicy.

Nasze serca ucieszyła obecność wśród nas Matki Generalnej Maksymillii. Wspólne spotkanie skupione było na przekazaniu nam i wzajemnym odkrywaniu kierunków formacji, duchowości i apostolstwa po Kapitule Generalnej. Matka zatroskana o naszą Rodzinę Zakonną otwierała nasze oczy i serca na miejsca szczególnej pracy nad sobą w dążeniu do świętości. Refleksje, które budziły się w nas po tym spotkaniu jeszcze długo były w naszych rozmowach i oby wydały Boże owoce w przyszłości.

 Podczas tegorocznych Dni Odnowy miałyśmy możliwość spotkania i dzielenia się Słowem Bożym, które dotykało głębi naszych serc. Siostra Amata, służebniczka śląska przygotowała dla nas bibliodramę na podstawie Ewangelii o Samarytance. Ten dzień intensywnej pracy był też niezwykłą możliwością modlitwy Słowem Bożym. Odkrywałyśmy stopniowo jak Pan prowadzi każdą z nas do siebie i chce spotkać się osobiście przy studni, aby Miłością odpowiadać na nasze pragnienia.

Każdego dnia w czasie odnowy spotykałyśmy się z Chrystusem w Najświętszym Sakramencie umacniając bliskość z Nim, a przez to także między sobą. Chwile spędzone w Krościenku były bardzo dobrym wprowadzenie do świętych dni rekolekcji, które były przed nami. Wspólne spotkania i rozmowy podczas, których dzieliłyśmy się pięknem naszej konsekracji były umocnieniem dla nas na nowy rok formacji. Dzieląc się radościami i trudnościami codziennego życia zbliżałyśmy się do siebie nawzajem. Każda refleksja otwierała nasze oczy i serca na Siostrę obok i była okazją do odkrycia Bożego prowadzenia w naszej codzienności tam, gdzie żyjemy i służymy.

Niech Dobry Bóg będzie nagrodą dla Wspólnoty krościeńskiej, Siostry Mistrzyni i każdej osoby, dzięki której mogłyśmy dobrze przeżyć tegoroczne dni odnowy.

s. M. Magdalena Malinowska