Dni odnowy dla sióstr 10 i 20 lat ślubów zakonnych

W dniach od 1 do 8 lipca 2019 r. dane nam było przeżywać dni odnowy w naszym domu zakonnym w Krościenku n. Dunajcem.

Był to piękny czas: wspólnej modlitwy, spotkań, rozmów i wędrówek, w których towarzyszyła nam s. Halina Rosiek .W czasie wspólnych rozmów pochylałyśmy się nad tekstami XXV Kapituły Generalnej zastanawiając się nad tym, w czym dostrzegamy szczególny powiew Ducha Świętego oraz jak troszczyć się o budowanie siostrzanych relacji we wspólnocie.

W czwartek, 4 lipca naszą wspólnotę odwiedziła Matka Generalna Maksymilla Pliszka. Na wspólnym spotkaniu dzieliłyśmy się naszymi doświadczeniami, spostrzeżeniami i owocami naszych dyskusji. W czwartkowe popołudnie pojechałyśmy na pogrzeb Taty naszej współsiostry s. Marty Wiktor. Wielka to łaska, że w mogłyśmy być uczestniczyć całym gronem.

5 lipca w piątek wieczorem rozpoczęłyśmy dzień skupienia, który poprowadził nam o. Ryszard Bożek CSsR. Cieszyłyśmy się z tego spotkania, ponieważ o. Bożek towarzyszy nam od początku naszej formacji. wieczorne długie spotkanie było pochyleniem się i podzieleniem nad tym co dobre i piękne wydarzyło się w naszym życiu.

W sobotniej konferencji o. Ryszard wskazał nam trzy filary życia konsekrowanego: modlitwa, ubóstwo i cierpliwość. Bardzo mocno wybrzmiały też słowa, że dopiero wtedy zaczynamy prawdziwie żyć, gdy tracimy siebie.

Niedzielny wieczór przeżyłyśmy wspólnie z Siostrami miejscowej wspólnoty, dziękując za ich posługę w czasie tych dni i dzieląc się naszymi radościami i wspomnieniami…

Bogu niech będą dzięki za ten piękny czas, który został nam podarowany, by odnowić ducha i spotkać się we wspólnocie.

s. M. Ewa Panek