Dlaczego powołanie?

23-05-2016 | Warto przeczytać

Każdy człowiek zadaje sobie pytanie:

Co mam w życiu wybrać?

Jaka jest moja droga na której będę szczęśliwy?

Co jest moim powołaniem?

 

Szczególnie to pytanie stawia sobie młodzież, która staje przed decyzją wyboru. Jednak również już po wybraniu drogi życiowej czy w małżeństwie, czy życiu kapłańskim, zakonnym człowiek wciąż pyta co mam uczynić na tej drodze? Bóg powołując nas do życia każdemu przygotował drogę jego szczęścia. Nazywamy to tajemnicą powołania. Założyciel naszego Zgromadzenia Zakonnego bł. Edmund powiedział kiedyś: „Rozważ jaki w sercu słyszysz głos”.

 

W sercu rozgrywają się często nasze rozmowy, pytania co mam uczynić ze swoim życie? Czy Jezus mógłby mnie wybrać? To  On Jezus Chrystus jest autorem powołania. Czasem trudno zrozumieć dlaczego Jezus powołuję tę czy inną osobę, przecież byli inni może bardziej pobożni, inteligentni, obdarzeni różnymi talentami. Powołanie jest darem, na który nie można zasłużyć, nie można go w żaden sposób zdobyć o własnych siłach. To jest bezinteresowny prezent od Boga jaki ofiaruje konkretnemu człowiekowi, rodzinie, parafii.

 

Jezus wzywa w niezwykły sposób, w którym można odczuć wielką moc. Porusza serce i pociąga za sobą, ale nie narusza wolności człowieka, nie manipuluje. Mówi do każdej osoby wybranej Pójdź za Mną. Chce nawiązać niepowtarzalną  osobistą relację. Jezus szuka człowieka i znajduje go zanim człowiek zdąży się Nim zainteresować. Osoba powołana może odpowiedzieć TAK na Jezusowe wezwanie lub NIE. Gdy odpowie tak to wkroczy na drogę, gdzie będzie szczęśliwa. Lecz jeśli odpowie NIE to przez całe życie wciąż będzie czegoś szukała, za czymś tęskniła. Jezus wskazując drogę powołania ukazuje, gdzie człowiek może osiągnąć szczęście.

 

Człowiek zachwycony Jezusem jest w stanie zostawić wszystko i pójść za Nim. Choć nie jest łatwo zostawić bliskich, tych  których kocha, zostawić dotychczasowy styl życia, to co posiada. Jednak Jezus rozbudza serce osoby powołanej, do ego, aby żyła czymś więcej. To poruszenie sprawia, że człowiek wychodzi od siebie, wychodzi ze swego domu, środowiska, wychodzi ze swoich przyzwyczajeń, upodobań, aby być dla Jezusa.

 

Owocem więzi z Jezusem jest miłość do Niego. Ewangelista Marek pisze, że Jezus powołał uczniów, aby Mu towarzyszyli tzn. aby z Nim byli tak na stałe. Jezus chce, aby trwali przy Nim w różnych sytuacjach, w różnych doświadczeniach. Będąc z Jezusem w tym co radosne i w tym co trudne umacnia się z Nim więź.