„Dei Regno Servire” dla s. Bogdany

W dniu 17 września 2019 roku s. M. Bogdana Kapałka otrzymała Złoty Medal „Dei Regno Servire” z podziękowaniem za świadectwo chrześcijańskiego życia i apostolskiego zaangażowania. Podczas Mszy świętej, w której uczestniczyli wszyscy Pracownicy kurialni, sprawowanej o godz. 12.00 w kaplicy kurialnej przez Księży Biskupów i kapłanów pracujących w Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, Ksiądz Biskup Andrzej Jeż wręczył Siostrze Bogdanie medal za 28 lat ofiarnej pracy sekretarki w Tarnowskiej Kurii Biskupiej. Ksiądz Biskup wyraził Siostrze wdzięczność za wieloletnie poświęcenie oraz wkład pracy podejmowanej, między innymi, podczas przygotowań i przebiegu IV Synodu Diecezji Tarnowskiej.

                                                           s. M. Barbara Mądro