Czy serce nie pałało w nas?

W dniach 14-15 kwietnia 2018 r. w Krościenku n/Dunajcem odbył się kolejny dzień skupienia. Dziewczęta wyruszyły w drogę do własnego “Emaus”,  by odkryć obecność Zmartwychwstałego Chrystusa w swoim życiu. Piękno wiosennej przyrody i górskie krajobrazy z góry Stajkowa, w zachodniej części Pasma Radziejowa, zachęcały do otwarcia serca i osobistej rozmowy z Jezusem. Tym aktywnym początkiem przygotowałyśmy się do łamania chleba podczas Eucharystii. Potem trwałyśmy na uwielbieniu podczas wieczornej adoracji, by następnie dzielić się wzajemną radością podczas pogodnego wieczorku.

 

Spotkanie w Krościenku i spojrzenie na drogę naszego życia było również okazją do rozmowy, spotkania ze Słowem i wzajemnego wyjaśniania Pism, w którym towarzyszył nam ks. Paweł Cyz COr.

Serce w nas pałało!

s. M. Weronika Ortyl