Czekajmy rozważając WIELKIE ANTYFONY adwentowe

16-12-2017 | Warto przeczytać

Począwszy od 17 grudnia, przez siedem dni, poprzedzają śpiew Magnificat. Ponieważ każda z nich zaczynała się od litery “O”, określano je jako antyfony “O” lub antyfony wielkie. Tradycja przypisuje je św. Grzegorzowi Wielkiemu.

 

 

 

17 grudnia

Mądrości (Sapientia) ,
która z ust Bożych
wypływasz. Wszystko urządzasz,
zewsząd cel dobywasz Przybądź i naucz nas dróg
roztropności Wieczna mądrości.

Antyfona O Mądrości! prosi Chrystusa: Przyjdź i naucz nas dróg roztropności. To bardzo ważna prośba w najróżniejszych okolicznościach życia: przy podejmowaniu każdej decyzji, w nowych i niespodziewanych sytuacjach. Jest to modlitwa na każdą trudniejszą chwilę życia. Można połączyć ją z Broń nas od złego”, wezwaniem z Ojcze Nasz.

 

18 grudnia

O Adonai! Wodzu Izraela, Coś go wybawił z rąk
nieprzyjaciela, Przybądź upadłym pod
ciężkim brzemieniem, Z silnym ramieniem!

Antyfona O Adonai, o Panie prosi Pana Jezusa: Przyjdź wyzwolić nas potężnym ramieniem. W Starym. Testamencie ramię oznacza dzielnego bojownika, a w Nowym Testamencie oznacza wyciągnięte ręce Piotra na krzyżu (por J 21, 18) i ramiona Pana Jezusa przybite do krzyża. W tej modlitwie prosimy o łaskę, wysłużoną męką śmiercią Pana Jezusa dla nas i dla naszego zbawienia.

 

19 grudnia

Korzeniu (Radix) Jesse!
Tyś chorągwią ludów, Zamilkną ludy na widok
Twych cudów, Przybądź i pospiesz, użal
się złej doli,
Wybaw z niewoli

Antyfona O Korzeniu Jessego mówi nie tylko o niewoli Izraelitów w Starym Testamencie i niewoli rzymskiej za czasów Jezusa, ale prosi o wyzwolenie z grzechu, bo cóż zda się wolność polityczna jeśli, trwamy w niewoli grzechu? Módlmy się o wyzwolenie z grzechu, pamiętając, że to nie Pan nasz zwleka z wyzwoleniem od grzechu, lecz my.

 

20 grudnia

Kluczu (Clavis) Dawidów!
Izraela Boże, Co Ty otworzysz nikt
zamknąć nie może! Przybądź, a wywiedź
mocą Twej prawicy, Więźniów z ciemnicy!

Antyfona O Kluczu Dawida mówi o uwięzieniu człowieka. Różne są formy tego uwięzienia, na przykład, uwięzienie przez nałóg. Stąd antyfona prosi o wyzbycie się z więzienia ciemnicy, czyli z nałogu moralnego, który prowadzić może do śmierci.

 

21 grudnia

O Wschodzie (Oriens)
ranny! Światło wiekuiste, Sprawiedliwości słońce
promieniste, Przybądź i oświeć w
ciemnościach siedzące, Nędznych tysiące!

Antyfona O Wschodzie dotyczy tych, którzy żyją bez nadziei i Boga na tym świecie. Antyfona prosi by wzeszło dla nich Słońce miłości i zbawczej sprawiedliwości, by uniknęli zagrożeniu przedwczesnej śmierci, a weszli w krąg Bożego światła i poznali ciepło miłości.

 

22 grudnia

Królu (Rex) narodów! Tyś
ich upragnieniem, Tyś jest węgielnym
jedności kamieniem, Przybądź, niech człowiek
przez Ciebie stworzony, Będzie zbawiony!

Antyfona O Królu narodów przypomina nam przez wspomnienie o Kamieniu węgielnym, który leży u podstaw jedności budowli, włącza nas – jako żywe kamienie – w jedną duchową budowlę Kościoła. Czyni nas uczestnikami kapłaństwa wiernych w Kościele zjednoczonym pod berłem Króla narodów, naszego Zbawiciela.

 

23 grudnia

Emmanuelu! Królu,
Prawodawco, Oczekiwanie narodów i
Zbawco. Przybądź i nasze
wysłuchaj wołanie, Boże, nasz Panie!

Antyfona O Emanuelu przypomina nam, że Emmanuel-Bóg z nami – nam towarzyszy od naszego narodzenia aż do spotkania z Bogiem w wieczności. Jest z nami przez łaskę uświęcającą, a jeśli zbłądzimy szuka nas aż znajdzie w sakramencie Pokuty i Pojednania. Antyfona jest wołaniem o nasze nawrócenie. Musimy stale się nawracać i korygować najmniejsze odchylenia, by się bronić przed doczesną i wieczną katastrofą.

 

 
Zauważmy, że czytając od tyłu pierwsze łacińskie litery wielkich antyfon, otrzymamy krótkie, siedmioliterowe zdanie (akrostych): Ero cras,co znaczy: Będę jutro. Trudno już dziś dojść do tego, czy to celowy zabieg anonimowego autora, czy też zwykły przypadek.

Każda z nich zawiera ( w łacińskim brzmieniu) też słowo Veni – Przyjdź – krótkie błaganie o zbawienie ludzkości.
Jedno jest pewne. Będę jutro to przepiękna, kryjąca się w antyfonach odpowiedź Pana Jezusa na zanoszone do Niego przez cały adwent wołanie: Marana tha – Przyjdź Panie Jezu.

 

na podstawie: www.sandomierz.opoka.org.pl