Codzienne prace domowe

Apostolska posługa Zgromadzenia spełniana jest nie tylko przez dzieła zewnętrzne, ale także przez codzienną pracę domową, którą siostry wykonują we wspólnotach.

Konstytucje 101

Jednym z istotnych sposobów apostołowania jest modlitwa i cierpienie. Siostry złączone ze Zbawicielem będą ustawicznie pogłębiać życie modlitwy oraz obejmować nią wszystkich ludzi. Będą też z poddaniem się woli Bożej przyjmować cierpienia fizyczne i duchowe, które powinny ofiarować dla pomnożenia chwały Bożej i zbawienia świata.

Konstytucje 102

Przez modlitwę i cierpienie Siostry cały czas uczestniczą w zbawczej Misji Chrystusa. Trwając jak wieczne lampki w bliskości Jezusa wspierają Zgromadzenie oraz wszystkich którym Siostry służą i uczą trwania w Miłości.