Cochabamba

02-03-2016 | Placówki misyjne

Znana jako

„Miasto Wiecznej Wiosny”,

położona w górskiej dolinie rzeki Rocha w Andach na wysokości ponad 2500 m n.p.m. – Cochabamba. To tutaj znajduje się dom naszego wikariatu misyjnego.

 
Nasza posługa w Cochabambie to przede wszystkim praca wśród dzieci w szkole im. bł. Edmunda Bojanowskiego, do której uczęszcza ok. 2500 uczniów. Rozbieżność wiekowa jest ogromna – uczęszczają tu zarówno dzieci w wieku przedszkolnym jak i maturzyści. Nauka w boliwijskiej szkole obejmuje 6 klas szkoły podstawowej a następnie 6 klas szkoły średniej.

 
Tam gdzie służą Siostry z naszego Zgromadzenia nie może zabraknąć ochronki – dobrej przestrzeni, w której każde dziecko otoczone jest miłością i wprowadzane w bogaty świat wartości chrześcijańskich. W Cochabambie takim miejscem jest ochronka „Los Pitufos” ( „Smerfy”), gdzie każdego dnia opiekę znajduje ok. 100 dzieci.

 

ochronka Bolivia
Nasze Zgromadzenie otwarte jest na potrzeby Kościoła lokalnego i dlatego siostry angażują się w pracę duszpasterską, odwiedzają ludzi samotnych i chorych, a gdy kapłan nie jest w stanie dotrzeć do okolicznych wiosek posługują jako nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej.

 
w zakrystiiNaszą troską obejmujemy także parafialny Kościół p.w. Matki Bożej Łaskawej i bł. Edmunda Bojanowskiego podejmując pracę w zakrystii i kancelarii parafialnej.

 
W naszym domu wikariatu mieści się także centrum rehabilitacyjne, gdzie siostry pielęgniarki obejmują troską ludzi powracających do zdrowia.