CHRYSTUS ŻYJE – adhortacja Papieża Franciszka do Młodych całego świata.

2 kwietnia br. w XIV rocznicę przejścia do domu Ojca św. Jana Pawła II, Papież Franciszek przekazał młodym całego świata Adhortację Posynodalną Chrystus Żyje. Zebrane materiały to refleksje po odbywającym się niedawno Synodzie Biskupów poświęconym osobom młodym – Wiara i rozeznanie powołania. Z ogromnym zaciekawieniem sięgnęłam po Adhortację,  aby wsłuchać się w głos Kościoła jak w obecnym czasie być z młodymi i jak przyprowadzać ich do Chrystusa.

Od pierwszych słów zostaję zachęcona przez Papieża Franciszka, aby ucieszyć się tym, że Chrystus naprawdę żyje. Nie tylko żyje, ale jak pisze Papież:

On jest naszą nadzieją, jest najpiękniejszą młodością tego świata. Wszystko, czego dotknie, staje się młode, staje się nowe, napełnia się życiem. Tak więc pierwsze słowa, które pragnę skierować do każdego z młodych chrześcijan, brzmią: On żyje i chce, abyś żył!

 On jest w tobie, jest z tobą i nigdy cię nie opuszcza. Niezależnie od tego, jak bardzo byś się oddalił, Zmartwychwstały jest obok ciebie, wzywa cię i czeka na ciebie, abyś zaczął od nowa. Kiedy czujesz się stary z powodu smutku, urazów, lęków, wątpliwości lub porażek, On będzie przy tobie, aby na nowo dać ci siłę i nadzieję.

W pierwszych punktach Ojciec Święty powraca do źródła Słowa czyli do tego, co Pismo Święte mówi o młodych. Czytając historie Starego i Nowego Testamentu ukazuje troskę Boga o młodego człowieka.  Nieraz, gdzieś w głębi serca, zastanawiamy się, czy dialog Boga z człowiekiem jest możliwy? Podczas modlitwy, na Eucharystii, w różnych sytuacjach prosimy Go o podpowiedź jak postąpić i zadajemy Bogu mnóstwo pytań wielokrotnie mając wrażenie, że nie otrzymujemy odpowiedzi. Nieraz byśmy chcieli porozmawiać z Bogiem jak z przyjacielem, poradzić się, opowiedzieć Mu co nam w „sercu gra”. Czy jest to możliwe?  TAK.

Zachęta Ojca Świętego Franciszka, aby otworzyć Biblię i szukać historii młodych, stała się inspiracją, aby snuć refleksję nad modlitwą Słowem Bożym.

Bóg mówi do człowieka od początku istnienia świata i nigdy nie zniechęcił się, ani nie znudził się tym mówieniem, tylko to my nieraz nie potrafimy Go słuchać. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ musimy zdać sobie sprawę, że Bóg mówi do nas w inny sposób niż pozostali ludzie. Można by powiedzieć na innych falach.

Czytanie Pisma Świętego pomaga uczyć się słuchania Boga, aby rzeczywiście wejść z Nim w dialog, który pozwala bardziej poznać Go, pokochać, zrozumieć siebie i to, co jest wokół. Słowo Boże jest skierowane do Ciebie z miłości i to właśnie od Ciebie zależy, czy będziesz chciał to Słowo usłyszeć.

W Adhortacji, ukazując w bezpośredni sposób sytuację młodych całego świata, Papież Franciszek chce dotrzeć do konkretnego człowieka, dlatego odwołuje się nie tylko to trudnych doświadczeń młodych, ale nade wszystko wskazuje na Boga, który ma na imię Miłość.

Przede wszystkim chcę powiedzieć wszystkim pierwszą prawdę: „Bóg cię kocha”. Nawet jeśli już to słyszałeś, chcę ci to przypomnieć: Bóg cię kocha. Nigdy w to nie wątp, niezależnie od tego, co ci się przytrafia w życiu. W każdych okolicznościach jesteś nieskończenie miłowany.

W Jego słowie znajdujemy wiele wyrazów Jego miłości. Jakby szukał różnych sposobów, aby to ukazać, chcąc dostrzec, czy któreś z tych słów może dotrzeć do twojego serca. Na przykład czasami ukazuje się, jak owi kochający rodzice, którzy bawią się ze swoimi dziećmi: „Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę” (Oz 11, 4).

Spróbujmy uczynić pierwszy krok i otworzyć Biblię, aby poszukać w niej historii mojej relacji z Bogiem.

A o to kilka wskazówek odnośnie czytania Słowa Bożego:

  • Słuchać jak przyjaciela.

Słuchamy tych osób, które są dla nas ważne lub chcą nam przekazać coś, co nas interesuje, co poszerza nasz horyzont. Spójrzmy, dlaczego Słowo Boże jest ważne?

W dokumencie soborowym Dei Verbum czytamy: Prawdy przez Boga objawione, które są zawarte i objawione w Piśmie Świętym, spisane zostały pod natchnieniem Ducha Świętego…[Księgi biblijne] Boga mają za autora i jako takie zostały Kościołowi przekazane. Do sporządzenia Ksiąg świętych wybrał Bóg ludzi, którymi, jako używającymi własnych zdolności i sił, posłużył się, aby przy Jego działaniu w nich i przez nich, jako prawdziwi autorzy przekazali na piśmie to wszystko i tylko to, co On chciał.

Ten tekst mówi nam, że Bóg i człowiek działali niejako dwaj autorzy1. Dzięki tym wskazówkom wiemy, że tekst zawarty w Piśmie Świętym, to Słowa Boga i jest w nim to, co chciał Bóg; to, czego On pragnął i nie są to przypadkowe słowa. Dlatego sięgając do Pisma Świętego zawsze trzeba sobie uświadomić, że będę czytać, słuchać Słów Bożych, Słów, które Bóg wypowiada dziś do mnie.

  • Zatrzymać się, a nie uprawiać pracy na akord.

Zatrzymać się nad czymś w naszych czasach, to rzeczywiście wyczyn ekstremalny. Ponieważ współczesny świat pędzi, wielokrotnie nawet nie wiedząc, za czym lub po co. W tym właśnie świecie żyjemy i on nas otacza, więc ma na nas wpływ, dlatego ciągle nam podpowiada, biegnij, tzn. ciągle zajmuj się czymś nowym. Zatrzymanie, cisza są czymś niewygodnym w naszych czasach, ale to właśnie one prowadzą człowieka do pełnego rozwoju i pomagają odszukać sens życia.

Pismo Święte nie jest zwykłą książką, którą czyta się tak, aby jak najwięcej przeczytać i dojść do końca. Słowa Bożego nie powinno się czytać dla samego czytania, ale starać się wejść w głąb, to znaczy, nie poznawać treści tylko po to, aby o czymś się dowiedzieć, coś poznać, jakąś kolejną historię, wydarzenie, ale zatrzymać się nad tą treścią, aby poznać jej prawdziwe znaczenie, które kryje się na powierzchni, tylko w głębi treści.

Zatrzymujemy się nad danym fragmentem Słowa Bożego po to, aby mogło ono nas przeniknąć i dotknąć swą mocą, mocą Bożą.

  • Przechowywać w sercu.

Spójrzmy na postawę Maryi, gdy czytamy w Ewangelii, Maryja: zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Jest Ona dla nas wzorem, jaka powinna być nasza postawa wobec tego co usłyszymy z Świętej Księgi. Słowa Boga mamy zachowywać w sercu. Jak to czynić?

To co przeczytam w Piśmie Świętym, nad czym się zatrzymam, to pozostanie w umyśle i będzie powoli przenikało do serca. Warto wieczorem przed spaniem przypomnieć sobie Słowo Boże, nad którym ostatnio się zatrzymywaliśmy. Wtedy stanie się ono dla nas „pokarmem”. Czym człowiek się karmi, tym żyje. Jeśli będziemy karmić się słowami Boga, to one będą w nas, w naszym sercu, myśli i postępowaniu.

  • Otworzyć się na przemianę.

Obcowanie z tekstem biblijnym jest natomiast jak bywanie u przyjaciela. Im bardziej się go poznaje, tym bardziej ta znajomość się pogłębia, chociaż czasami nie od razu zdajemy sobie z tego sprawę. Im częściej obcujemy z tekstami biblijnymi, tym bardziej one w nas wchodzą, zmuszają nasz umysł do zastanowienia, sprawdzają nasz sposób reagowania i myślenia.

Prorok Izajasz bardzo mocno pokazuje nam jaką rolę pełni Słowo Boga, po co zostało dane człowiekowi. W księdze proroka Izajasza czytamy: Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa.( Iz 55, 10-11)

Pismo Święte zawiera żywe Słowa Boga, dlatego czytanie go powoduje przemianę człowieka Krok po kroku, jak kropla, która drąży skałę, tak Słowo Boże przeobraża serce. Jednak dzieje się to tylko wtedy, gdy człowiek się na to zgadza i otwiera całego siebie na ten dar przemiany. Wtedy Pan Bóg czyni cuda w życiu tego, kto słucha słów Jego i według nich postępuje.

      Jak modlić się Słowem Bożym?

  • Modlitwa na rozpoczęcie

Proś Ducha Świętego, aby otworzył twoje serce na Słowo Boga, aby twój umysł, wola, serce były skierowane na Boga. Oddaj Mu ten czas i niech łaska Boża towarzyszy ci podczas pochylania się nad Słowem Życia.

  • Czytanie

Przeczytaj fragment Pisma Świętego, staraj się zrobić to bardzo uważnie. Nie czytaj zbyt obszernego fragmentu. Spróbuj sobie wyobrazić to, o czym czytasz: opisywane miejsce, ludzi, jak rozmawiają, co robią.

  • Zatrzymanie

Zatrzymaj się nad tym tekstem, zdaniem, słowem, które cię poruszyło, na które zwróciłeś uwagę.

  • Słowo dla mnie

Spróbuj zastanowić się co, to słowo mówi o tobie, jak odnosi się do twojego życia. Może wzywa do zmiany jakiejś postawy czy myślenia Może jest odpowiedzią na pytanie, które gdzieś kryło się w tobie, a może właśnie cię poruszyło, bo opowiada o tobie?

Zastanów się, co Bóg mówi ci przez to słowo.

  • Prośba

Proś Boga w tej sprawie, która została poruszona w danym Słowie. Proś o tę łaskę, której potrzebujesz, aby coraz mocniej kochać swego Pana i Stwórcę.

  • Modlitwa na zakończenie

W końcowej modlitwie dziękuj Bogu za ten czas, za to co Ci przekazał, co stało się twoim udziałem. Dziękuj Maryi za to, że była przy tobie podczas zgłębiania Słowa Bożego. Na koniec uwielbiaj całą Trójcę Świętą.

Spotkanie ze Bożym Słowem to otwarcie na nowe życie, na nową drogę, na której chce mieć nas Bóg.

s.M. Katarzyna Szulc

[1] A. Bagni, Czytanie Biblii w grupie, Kraków 2004, s. 11