Aktualności

08-04-2016

Kategoria: Bez kategorii

Rodzina bł. Edmunda

Z inicjatywy dobrych serc powstała „Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego”. Należeć może każdy, kto pragnie być dla innych serdecznie dobrym. „Rodzinie” tej patronuje zachwycający swą postacią Bł. Edmund Bojanowski, o którym nasz Umiłowany Ojciec Święty Jan Paweł II podczas beatyfikacji w Warszawie, dnia 13 czerwca 1999 roku, powiedział m. in. znamienne słowa:  Apostolstwo miłosierdzia wypełniło życie […]

Czytaj więcej

08-04-2016

Kategoria: Bez kategorii

Misje

„Mamy głęboką świadomość, że Bóg nie tylko wybiera każdą z nas, (…), lecz również posyła dla wypełnienia swego dzieła. (…)W swej konsekracji (…) zostajemy posłane, aby czynić dzieła Boże w mocy Boga. Jesteśmy więc podobnie jak Chrystus powołane dla drugich: całkowicie ogarnięte miłością ku Ojcu i zupełnie oddane Chrystusowi w służbie zbawienia ludzi.” OPF 89 […]

Czytaj więcej

08-04-2016

Kategoria: Bez kategorii

Duchowi Pomocnicy Powołań

Duchowi Pomocnicy Powołań przez codzienna modlitwę wspierają Siostry w wypełnianiu powołania. Stają się jakby pomostem między Bogiem a Siostrami i wszystkimi osobami, które rozeznają powołanie. Ich codzienna modlitwa pomaga młodym w rozeznaniu powołania. Niejednokrotnie jest najlepszą dopowiedzią do rozmów jakie młode osoby podejmują rozeznając powołanie z kapłanami, siostrami. Duchowi pomocnicy przez modlitwę, cierpienie, włączają się […]

Czytaj więcej

08-04-2016

Kategoria: Bez kategorii

Służebniczki

Nasze naśladowanie Chrystusa przez profesję i praktykę rad ewangelicznych prowadzi nas do uobecniania Chrystusa w świecie przez osobiste świadectwo. Im bardziej upodabniamy się do Niego, tym bardziej czynimy Go obecnym w świecie.     Powołanie nas przez Jezusa do wspólnoty z Nim odkrywamy jako powołanie również do wspólnoty z innymi, by dzielić styl życia i […]

Czytaj więcej

08-04-2016

Kategoria: Bez kategorii

Duchowość

Duchowość naszej rodziny zakonnej znajduje wyraz w specyficznym charyzmacie Zgromadzenia, którym służy ono Kościołowi i poszczególnym wiernym. Jest nim   radosna i pełna prostoty służba na wzór Chrystusa Sługi i Najświętszej Maryi Panny Służebnicy Pańskiej, zwłaszcza wychowywanie dzieci, pomoc najuboższym, a także pielęgnowanie chorych. Konstytucje 12 Wzorem uległości wobec Ducha Świętego w procesie ustawicznego odwzorowywania […]

Czytaj więcej

08-04-2016

Kategoria: Bez kategorii

Dla sióstr

Ogólnie znana teza głosi, iż użytkownika może rozpraszać zrozumiała zawartość strony, kiedy ten chce zobaczyć sam jej wygląd. Jedną z mocnych stron używania Lorem Ipsum jest to, że ma wiele różnych „kombinacji” zdań, słów i akapitów, w przeciwieństwie do zwykłego: „tekst, tekst, tekst”, sprawiającego, że wygląda to „zbyt czytelnie” po polsku. Wielu webmasterów i designerów […]

Czytaj więcej