Aktualności

08-04-2016

Kategoria: Bez kategorii

Charyzmat

Apostolstwo sióstr polega na świadectwie ich życia konsekrowanego, które winny ożywiać modlitwą i pokutą. Założyciel, podkreślając ważną rolę osobistego i wspólnotowego świadectwa, wskazał siostrom, że nie słowem, lecz życiem mają uczyć, jak trzeba żyć. Błogosławiony Edmund Bojanowski, otwarty na natchnienia Ducha Świętego, uczynił pracę apostolską racją bytu Zgromadzenia.   „Jak Chrystus cały oddał się wypełnianiu […]

Czytaj więcej

08-04-2016

Kategoria: Bez kategorii

Rodzina bł. Edmunda

Z inicjatywy dobrych serc powstała „Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego”. Należeć może każdy, kto pragnie być dla innych serdecznie dobrym. „Rodzinie” tej patronuje zachwycający swą postacią Bł. Edmund Bojanowski, o którym nasz Umiłowany Ojciec Święty Jan Paweł II podczas beatyfikacji w Warszawie, dnia 13 czerwca 1999 roku, powiedział m. in. znamienne słowa:  Apostolstwo miłosierdzia wypełniło życie […]

Czytaj więcej

08-04-2016

Kategoria: Bez kategorii

Duchowi Pomocnicy Powołań

Duchowi Pomocnicy Powołań przez codzienna modlitwę wspierają Siostry w wypełnianiu powołania. Stają się jakby pomostem między Bogiem a Siostrami i wszystkimi osobami, które rozeznają powołanie. Ich codzienna modlitwa pomaga młodym w rozeznaniu powołania. Niejednokrotnie jest najlepszą dopowiedzią do rozmów jakie młode osoby podejmują rozeznając powołanie z kapłanami, siostrami. Duchowi pomocnicy przez modlitwę, cierpienie, włączają się […]

Czytaj więcej

08-04-2016

Kategoria: Bez kategorii

Służebniczki

Nasze naśladowanie Chrystusa przez profesję i praktykę rad ewangelicznych prowadzi nas do uobecniania Chrystusa w świecie przez osobiste świadectwo. Im bardziej upodabniamy się do Niego, tym bardziej czynimy Go obecnym w świecie.     Powołanie nas przez Jezusa do wspólnoty z Nim odkrywamy jako powołanie również do wspólnoty z innymi, by dzielić styl życia i […]

Czytaj więcej

08-04-2016

Kategoria: Bez kategorii

Duchowość

Duchowość naszej rodziny zakonnej znajduje wyraz w specyficznym charyzmacie Zgromadzenia, którym służy ono Kościołowi i poszczególnym wiernym. Jest nim   radosna i pełna prostoty służba na wzór Chrystusa Sługi i Najświętszej Maryi Panny Służebnicy Pańskiej, zwłaszcza wychowywanie dzieci, pomoc najuboższym, a także pielęgnowanie chorych. Konstytucje 12 Wzorem uległości wobec Ducha Świętego w procesie ustawicznego odwzorowywania […]

Czytaj więcej

08-04-2016

Kategoria: Bez kategorii

Dla sióstr

Ogólnie znana teza głosi, iż użytkownika może rozpraszać zrozumiała zawartość strony, kiedy ten chce zobaczyć sam jej wygląd. Jedną z mocnych stron używania Lorem Ipsum jest to, że ma wiele różnych „kombinacji” zdań, słów i akapitów, w przeciwieństwie do zwykłego: „tekst, tekst, tekst”, sprawiającego, że wygląda to „zbyt czytelnie” po polsku. Wielu webmasterów i designerów […]

Czytaj więcej